Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högskolornas finansiering ska ses över – regeringens nya modell betonar ökat resultatansvar

Henkilöitä kirjastossa eri kerroksissa.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Hälften av alla finländska ungdomar ska ha högskoleexamen år 2030 och därför vill regeringen se över universitetens och högskolornas finansiering.

Idag går ungefär var fjärde studieplats till en person som redan har en examen eller studieplats sedan tidigare, och det här vill regeringen ändra på.

– Ett sätt är att kolla på den här finansieringsmodellen. Det handlar om hur vi kan satsa på högskoleutbildningen så att fler studerande utan examen skulle komma in snabbare och dessutom bli klara med sina studier inom utsatt tid, förklarar vetenskaps- och kulturminister Sari Multala (Saml) för Svenska Yle.

I praktiken skulle universiteten och högskolorna få mer pengar ju fler sådana nya studenter som de tar in och ju fler som raskt blir färdiga med sina studier.

Sari Multala menar att det inte handlar om några stora förändringar. Hon hoppas att högskolorna ska ta sitt ansvar då det gäller att höja utbildningsgraden.

– Det här är inte ett krav som är riktat mot studenterna, utan snarare mot högskolorna och universiteten, säger Multala.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) kuvattu Eduskunnassa Helsingissä.
Bildtext Vetenskaps- och kulturminister Sari Multala (Saml) betonar regeringens satsningar på högskoleutbildningen.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Enligt regeringsprogrammet ska den sammanlagda finansieringen till universiteten och högskolorna öka under de närmaste fyra åren, och det kommer att märkas i antalet nya studieplatser.

Flest nya studieplatser ska inrättas i Nyland, där antalet studieplatser idag är lågt i förhållande till invånarantalet. Särskilt vårdsektorn och småbarnspedagogiken ska prioriteras, med tanke på den rådande personalbristen inom branschen.

Fler utländska studerande ska betala fullt pris

En annan förändring som är på väg berör studerande från länder utanför EU. Tanken är att fler av dem ska betala fullt pris för sina studier i Finland.

Som det nu är beviljar universiteten såpass stora stipendier att många utländska studerande nästan helt och hållet slipper betala terminsavgifter.

Sari Multala medger att högre kostnader kan avskräcka utländska studerande från att söka sig till Finland. Den som tar examen i Finland ska å andra sidan kunna räkna med permanent uppehållstillstånd i framtiden.

– Meningen är att fler ska stanna i Finland för att jobba, påpekar Sari Multala.

De här förändringsförslagen behandlas som bäst i en arbetsgrupp, som väntas presentera en färdig rapport i december.