Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Veterinärförbundet tar ställning mot pälsdjur i bur

Rävar i bur på en pälsdjursfarm.
Bildtext Veterinärförbundet påpekar att pälsfarmer inte ger djuren tillfälle att leva ett sunt liv.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Finlands Veterinärförbund rf meddelar att förbundet anser att buruppfödning av pälsdjur borde förbjudas.

Enligt Finlands veterinärförbund är den nuvarande formen av uppfödning av pälsdjur som bygger på att djuren lever i bur etiskt problematisk. Enligt veterinärerna uppstår det problem i fråga om djurskydd, miljöskydd och zoonotiska sjukdomar, alltså sjukdomar som kan smitta från djur till människa.

Veterinärförbundet konstaterar att ett djur ska kunna leva ett arttypiskt liv, vilket innebär att de ska kunna äta, röra på sig, leka, vila, sköta sin kropp och bete sig socialt på ett arttypiskt sätt. Livet på en pälsdjursfarm orsakar djuren lidande, sjukdomar och stress, vilket är i strid med både den nuvarande och den kommande djurskyddslagen.

Enligt Veterinärförbundet orsakar modern pälsdjursuppfödning inte bara lidande för pälsdjuren, utan också miljöproblem och allvarliga hälsorisker. Fågelinfluensaviruset som har spridit sig till pälsfarmer innebär ett hot att viruset muterar och överförs till människor.

Veterinärförbundet anser att buruppfödning av pälsdjur bör förbjudas i Finland, heter det därför i det ställningstagande som Finlands veterinärförbunds delegation har godkänt.