Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Också Korsholm ger tillfälligt utskott i uppdrag att utreda förtroende för avfallsnämnd

I avfallskärlet för brännbara sopor ska ingen metall.
Bildtext Vem ska få bestämma vilket företag som hämtar dina sopor, du eller kommunen? Kring detta har Vasaregionens avfallsnämnd tvistat så länge att man nu i både Vasa och Korsholm ska utreda om det finns fortsatt förtroende för nämnden.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Fullmäktige i Korsholm gick på samma linje som grannen Vasa tidigare under måndagen. Därmed ska ett tillfälligt utskott i Korsholm utreda om det finns förtroende för avfallsnämnden.

Utskottet kommer att arbeta så att man i ärendet hör såväl kommunens ledamöter i nämnden som kommunstyrelsen. Därefter kommer ustkottet med ett förslag till kommunstyrelsen, som i sin tur för ärendet vidare till behandling i kommunfullmäktige.

På måndagskvällen ställde sig Korsholms kommunfullmäktige enhälligt bakom förslaget att grunda det tillfälliga utskottet.

Utskottet fick fem ledamöter: Monica Asplund (SFP), Rolf Sund (SFP), Kenth Nedergård (SFP), Jane Trygg-Kaipiainen (MSK) och Micael Westerholm (Sannf). Rolf Sund kommer att fungera som ordförande i utskottet.

Ledamöterna i Vasaregionens avfallsnämnd är oense om det är fastighetsägaren eller kommunen som ska sköta upphandlingen av transport av brännbart avfall och slam och tvisten har pågått i omkring tio års tid.