Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm höjer skatten mindre än planerat – Tölby-Vikby skola får ingen garanti i budgeten

Exteriörfoto av skolbyggnad
Bild: Kim Blåfield / Yle

Nästa år betalar invånarna i Korsholm en inkomstskatt på 8,4 procent. Det beslöt fullmäktige när budgeten behandlades på måndag. Och Tölby-Vikby skola, som hotas av nedläggning, fick ingen garanti i budgeten.

I nästan nio timmar manglade Korsholms fullmäktige budgeten för 2024 under måndagen. Framför allt var det Tölby-Vikby skola och dess framtid som diskuterades, berättar ordförande Christoffer Ingo (SFP).

– Fullmäktige valde att inte öka låntagningen och inte binda upp bildningsutskottet till något specifikt när det kommer till Tölby-Vikby, Kontentan av det är att bildningen fortsättningsvis har ett stort sparkrav och man kan utgå från att bildningsutskottet kommer att börja se på strukturen under början av nästa år, säger Ingo.

Det innebär att skolans framtid ligger i bildningssektorns händer.

Kommunens ekonomiskt trånga läge diskuterades också.

– Eftersom det är ett underskott i driftsbudgeten, dryga en miljon euro, så är det klart att ekonomin i sin helhet väckte diskussion.

Man tittar rakt in i kameran
Bildtext Fullmäktigeordförande i Korsholm, Christoffer Ingo (SFP).
Bild: Yle/Roger Källman

Inkomstskattesatsen enligt styrelsens förslag efter omröstning

Inkomstskattesatsen väckte också debatt. Det ursprungliga förslaget från kommunens ekonomidirektör Henrik Sandback var en inkomstskatt på 8,6 procent, vilket hade varit en höjning med 0,49 procentenheter.

Kommunstyrelsen valde ändå att ändra på siffran och föreslog 8,4 procent.

– Det kom ett förslag om att höja mindre, till 8,2 procent, med motiveringen att vi har ett stort ackumulerat överskott och inte ska låna pengar av kommuninvånvarna, säger Ingo.

Fullmäktige landade ändå efter omröstning på 8,4 procent, i enlighet med styrelsens förslag.

– Det är säkert en förnuftig kompromiss. Vi har trots allt ett underskott i budgeten, men höjer inte kommunalskatten så att vi ställer oss i den övre medeländan av kommunerna i Österbotten. Vi håller oss kring Vasa och Närpes vad gäller kommunalbeskattningen nästa år, konstaterar Ingo.

Eftersom det är ett underskott i driftsbudgeten, dryga en miljon euro, så är det klart att ekonomin i sin helhet väckte diskussion

Det gjordes inga ändringar i driftsbudgeten, men investeringsbudgeten stöttes och blöttes däremot. Ingo berättar att fullmäktige bland annat flyttade en halv miljon euro från 2025 till nästa år för dagvårdsfinansiering.

Det här enligt Ingo på grund av att brist på dagvårdsplatser, framför allt i Smedsby och norra Korsholm, och som en markering att man behöver hitta en lösning på detta.

– Ett nytt dagis skulle vi behöva, framför allt i Smedsby och norra Korsholm. Om vi inte har utrymme i investeringsbudgeten måste vi hitta andra lösningar där vi hyr upp andra ställen för att kunna erbjuda dagvård. Man bygger inga stora dagisar för en halv miljon, så det är en fråga vi behöver återkomma till och då pratar vi om 2025.

Diskussion om artikeln