Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kläder till dagispersonalen och konstisbana till Söderkulla – Sibbo fullmäktige vill ha 17 ändringar i budgetförslaget

Uppdaterad 14.11.2023 17:14.
Många personer skrinnar på en konstisbana.
Bildtext Politikerna i Sibbo fullmäktige vill bland annat att konstisbanan i Söderkulla byggs nästa år så som man tidigare bestämt. Arkivbild.
Bild: Antti Eintola / Yle

Fullmäktigeledamöterna i Sibbo vill göra en hel del ändringar innan budgeten godkänns.

Sibbo kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 13 november att bordlägga budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026. Budgetförslaget sänds tillbaka till kommunstyrelsen för ny beredning med sammanlagt 17 ändringsförslag.

Förslagen omfattar flera områden, bland annat investeringar, anställningar och driftsekonomin.

I fullmäktiges förslag vill ledamöter lägga till 100 000 euro till satsningen på deltagande budgetering eftersom den ökar samhörigheten, främjar diskussioner mellan invånare och beslutsfattare samt ger större förståelse för hur de offentliga medlen används.

Fullmäktige vill ha budgettillägg på 90 000 euro för kläder till daghemspersonalen. Detta med hänvisning till motionen i ärendet som fullmäktige godkände 8 juni.

Ledamöterna föreslår också att konstisbanan i Söderkulla inte skjuts framåt till 2026 utan byggs 2024. Motiveringen är att fullmäktige redan fattat beslut i frågan två gånger 2022 om att banan ska byggas 2024 och därför ska 900 000 euro reserveras till nästa år.

Fullmäktige önskar också att en pumptrack-bana tas med i budgeten. En pumptrack-bana godkändes av fritids- och bildningsutskottet hösten 2022 och ledamöterna vill att kommunen reserverar ett ungefär 1 000 kvadratmeter stort område och inleder planeringen som omfattar statsbidrag.

Pumptrackbana i Vårberga näridrottsplats i Borgå
Bildtext Pumptrackbanan på bilden finns vid Vårberga näridrottsplats i Borgå. Man cyklar längs banan, men rör sig framåt med en pumpande rörelse istället för att använda pedalerna.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

För att trygga kontinuiteten för ökat välmående bland barn och unga föreslår fullmäktige en fortsättning på avtalet med Pantern, alltså den bilburna uppsökande ungdomsverksamheten. Avtalet med Wauto/Pantteri upphör i mars/april 2024 och förslaget är ett tillägg för ungdomstjänster på 30 000 euro.

Däremot stöder fullmäktige att pengar för en grundrenovering av Nybrovägen i Nickby flyttas framåt. 100 000 euro för planering och markundersökningar till 2025 och 400 000 för själva renoveringen till 2026.

Samtidigt föreslås att Idrottsvägens sanering flyttas fram till 2026 med en reservering på 520 000 euro.

Färre inköpta specialister, mer pengar till kollektivtrafik

Fullmäktige föreslår att kommunen inte köper en tidsbunden projektledare för enheten Utveckling och stödtjänster vid sektorn Samhälle och Miljö som köptjänst under 2024. Argumentet är att kommunens personal ökas inom till exempel småbarnspedagogiken och den kunskap som förvärvas genom en inköpt specialist inte behövs.

Fullmäktige motsätter sig också en projektledare för detaljplanen för Nickby gård (NG8). Detta eftersom tidtabellen för projektet är oklar och att utvecklingsprojektet sannolikt fördröjs på basis av de besvär som lämnats in angående detaljplanen.

Samtidigt lyfter fullmäktige upp persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby som ett av de centrala målen för fullmäktigeperioden. Tågtrafiken borde stödas så att den kan öppnas 2026.

Ett eltåg på järnvägsstationen i Karis.
Bildtext Fullmäktige vill att Sibbo ska satsa på tågtrafiken. Arkivbild.
Bild: Jyrki Laine

Förslaget är att Sibbo reserverar 300 000 euro för sanering av tågperrongen (120 meter) och parkeringsområdet för 2024 och 300 000 euro för år 2025. Dessutom reserveras 300 000 euro per år för att köpa in tågtrafik från och med 2026. Beloppet ger 4 turer åt ett håll, totalt 8 turer om dagen på vardagar.

Förutom tågtrafiken önskas ytterligare satsningar på kollektivtrafiken, fler bussturer på kvällar och veckoslut för 100 000 euro. Motiveringen är att det saknas förbindelser mellan många byar och kommuncentra och här kunde matarbussar till Söderkulla och Nickby vara en kostnadseffektiv lösning.

Fullmäktige önskar ett tillägg på sammanlagt 270 000 euro för mattor och lösöre till Nickby hjärta för att förbättra verksamheten. Eftersom skolan har omvandlats till strumpskola behöver golvytorna förbättras. Här är avsikten att bland annat belägga golv i B- och C-vingen med textilmattor. Summan i kommunstyrelsens förslag var något lägre.

Mindre pengar till investeringar

Sibbo har under de senaste åren satsat mycket på planläggning och infrastruktur, inte minst i Söderkulla och Nickby. Investeringarna i nya bostadsområden fortsätter även 2024, men nu med förslag på att minska något på de största investeringarna i detaljplanerade områden.

Fullmäktige föreslår att kommunens bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader sänks från totalt cirka 16 miljoner euro till 13 miljoner år 2024. De största bruttoinvesteringarna, det vill säga utbyggnadsinvesteringar av infrastruktur, sänks från sammanlagt cirka 7,3 miljoner till 5 miljoner euro.

Helhetsinvesteringarna skulle samtidigt sänkas från 16–18,6 miljoner euro till cirka 13–19 miljoner euro per år under tidsperioden 2024–2026.

Motiveringen är att de största investeringarna då anpassas efter budgeten för 2023.

Diskussion om artikeln