Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

”Staten kan inte styra börsbolag” – Adlercreutz vill inte att politiker ska få stoppa affärer som Fortums Uniperköp

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.
Bildtext Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz tycker inte att riksdag eller regering ska blanda sig i börsbolags affärer, även om staten äger en del av bolaget.
Bild: Kristofer Andersson / Yle

Tankesmedjan IEEFA vill att EU ska ta ett fastare grepp om allmännyttiga bolag så som Fortum. Men Fortum är ett börsbolag och riksdagen skulle knappast ha stoppat köpet av Uniper ens om den skulle ha kunnat.

Den internationella tankesmedjan IEEFA efterlyste i måndags en större politisk kontroll av allmännyttiga bolag.

Enligt tankesmedjan var Fortums köp av Uniper en så uppenbart dålig affär att hela Europa borde dra sina slutsatser av den.

Enligt analyser som IEEFA gjort var det möjligt att förutse att affären skulle bli en ekonomisk katastrof. Fortums ledning tog för stora risker, enligt IEEFA.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är inte lika övertygad som IEEFA.

Det var nog få som visste i förväg att det här skulle vara ett så dåligt beslut

Anders Adlercreutz, Europa- och ägarstyrningsminister

Adlercreutz tror inte riksdagen skulle ha kunnat påverka affären

IEEFA bygger sin slutsats på att politiker skulle ha kunnat stoppa den misslyckade affären delvis på kritik som framfördes i finländska medier och på att det fanns politiker i riksdagen som kritiserade beslutet.

En av de politikerna var Anders Adlercreutz (SFP), som i dag är Europa- och ägarstyrningsminister.

Han tror inte att Fortums planer skulle ha stoppats om riksdagen skulle ha haft haft en möjlighet att påverka beslutet.

– Det var nog få som visste i förväg att det här skulle vara ett så dåligt beslut.

– Jag kritiserade en gång i tiden affären för att den band Fortum till fossila bränslen och ett beroende av Ryssland, men det var inte en allmänt vedertagen analys av affären. Vi som kritiserade beslutet var en liten minoritet i riksdagen.

Adlercreutz påminner om att det var Rysslands överraskande attack mot Ukraina som blev startskottet till den energikris som ledde till att Uniperaffären slutade katastrofalt.

Fortum är ett börsbolag vars aktier köps och säljs på börsen – det är inte hållbart att ett sådant bolags investeringsbeslut skulle gå via en riksdagsbehandling

Anders Adlercreutz, Europa- och ägarstyrningsminister

Han förstår inte heller hur IEEFA tänker sig att politiker skulle kunna ta ett fastare grepp om bolag som Fortum där staten är bara en av många aktieägare.

Enligt IEEFA borde det kanske finnas någon ansvarsövervakning kring statsägda bolag.

– Fortum är ett börsbolag vars aktier köps och säljs på börsen. Det är inte en hållbar konstruktion att ett sådant bolags investeringsbeslut skulle gå via en riksdagsbehandling. Staten kan inte styra börsbolag.

– Ur statens ägarstyrningssynvinkel är det vår uppgift att se till att vi har representation i styrelsen och att styrelsen är kompetent och kan fungera på bästa sätt. Sedan fattar styrelsen och den verkställande direktören sina egna beslut.

Av dessa orsaker vill Anders Adlercreutz inte heller kritisera att Pekka Lundmark och Markus Rauramo har kunnat fortsätta sina karriärer utan repressalier, något som IEEFA lyfte fram i sin rapport.