Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Gröna oaser och andningshål – ny utställning blickar mot framtidens trädgårdar

Alexandra Kehayoglous "äng" på Designmuseet i Helsingfors.
Bildtext På den grekiska konstnären Alexandra Kehayoglous ”äng” (The Meadow, 2023) kan man vila sig på.
Bild: Dominique Jahn

Garden Futures på Design- och Arkitekturmuseet ger en mångsidig bild av trädgården. På utställningen samsas politik, miljö och design.

– Om man i ordböcker letar upp ordet trädgård hittar man naturligtvis en massa olika definitioner, men påfallande ofta handlar det om ett inhägnat område, säger den tyska läraren och kuratorn Viviane Stappmanns med anledning av den nyöppnade utställningen Garden Futures: Design som växer.

Arkitekt- och Designmuseet i Helsingfors samsas den här gången om en gemensam utställning där just trädgården står i fokus. På utställningen kan man ta del av trädgårdsredskap, futuristiska trädgårdsmunderingar, koloniträdgårdarnas historia eller till exempel keramikern Birger Kaipianens fat från 60-talet där violerna fungerat som inspirationskälla.

På den mångsidiga utställningen kan man också bekanta sig med visionära arkitekter eller trädgårdsaktivister som Liz Christy som på 70-talet skapade hon gröna oaser i New York genom att slänga fröbomber omkring sig.

Arkitekten Stefano Boeris skapelse Bosco Vertikale i Milano.
Bildtext Stefano Boeris skapelse Bosco Vertikale i Milano där buskar och träd integrerats i arkitekturen.
Bild: The Blink Fish

Trädgårdens många funktioner

Vår syn på trädgården har under århundradens lopp förändrats, liksom dess funktion. Ibland har trädgårdarna symboliserat välstånd med sina väl tuktade rabatter, ibland har de försett oss med mat eller utgjort välbehövliga oaser i till exempel storstäder som New York.

– Ofta har trädgården representerat en fristad där det för besökaren varit tillåtet att vara sig själv, men i dessa klimatförändringens tider blir trädgården också ett slags naturligt reservat och ett ställe där vi aktivt kan bidra till skyddandet av naturen.

Trädgårdarnas och parkernas betydelse kommer i framtiden att bli allt viktigare. Grönområdena erbjuder besökarna skugga, ögonfröjd och ett välkommet avbrott från den urbana hetsen.

Men vad tror då Viviane Stappmanns själv om trädgårdarnas framtid?

– Det finns naturligtvis inte en entydig framtid, men människor verkar idag vara betydligt mer medvetna om att den egna trädgården ingår i ett större miljömässigt sammanhang. Det finns många lokala och globala rörelser som sysslar med att förbättra insekternas levnadsförhållanden eller trivseln i storstäder genom att skapa fler grönområden.

Den tyska kuratorn Viviane Stappmanns på Designmuseet i Helsingfors.
Bildtext Viviane Stappmanns från Vitra Design Museum i Tyskland har tagit den ambulerande utställningen till Helsingfors.
Bild: Petter Lindberg / Yle

Trädgården är ett ställe där vi mår bra och där vår själ får vila. Fast ibland kan trädgården ändå framkalla stress, påpekar Viviane Stappmanns som själv är ägare till en trädgård i ett radhusområde.

– Jag älskar min trädgård, men olyckligtvis har jag en granne som är trädgårdsmästare och behärskar häcksax och gräsklippare till fulländning.

Viviane Stappmanns är inte alls lika duktig som den flinka grannen utan hennes ansträngningar inskränker sig oftast till beställande av några nya trädgårdskataloger.

Det sociala trycket kan bli väldigt stort och därför krävs det en viss motståndskraft att parera andras förväntningar eller direkta krav på att trädgården ska vara i trim. Ibland behövs också en smula ödmjukhet att erkänna att den egna trädgården inte behöver vara perfekt.

Men man kan ändå lära sig en hel del genom att betrakta trädgårdar och trädgårdsdesign, vilket uttryckligen har varit avsikten med den här utställningen, säger Viviane Stappmanns.

Futuristiska trädgårdsmunderingar på Designmuseet i Helsingfors
Bildtext På utställningen kan man också ta del av futuristiska trädgårsmunderingar.
Bild: Petter Lindberg / Yle

– En trädgård blir aldrig färdig för alltid finns det något som måste fixas eller något som inte fungerar och det borde vi kanske komma ihåg när vi inbillar oss att städerna är perfekt planerade.

Garden Futures: Design som växer som närmar sig trädgårdarna via arkitekturen, formgivningen och konsten är Vitra Design Museums, Wüstenrot Foundations och Nieuwe Instituts vandringsutställnig och Helsingfors är det första vandringsmålet. Utställningen pågår fram till den 31 mars 2024.