Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Mer natur måste sättas under strängare skydd – Tyskland släpar efter EU-målen

Mer natur måste sättas under strängare skydd – Tyskland släpar efter EU-målen - Spela upp på Arenan

År 2030 borde en tiondel av enskilda EU-länders yta att vara satt under strängt naturskydd, det vill säga under ett skydd som motsvarar det i nationalparker eller är ännu strängare. Få länder kommer ens nära målet och ett av de här länderna är Tyskland.

Lågt liggande dimslöjor drar fram över det regngråa landskapet.

En väg byggd av betongplattor klyver den höstfärgade skogen. Vägen var tidigare inte tillgänglig för andra än gränssoldaterna i DDR.

Vi befinner oss på den tidigare strängt bevakade landsgränsen mellan Öst- och Västtyskland. Efter den tyska återföreningen år 1990 kom stora delar av det här gränsområdet att sättas under skydd. Den totalt omkring 1 400 kilometer långa remsan går under benämningen ”det gröna bandet”.

– Naturskyddet lyckades trots ett på den tiden starkt motstånd. Många ville så snabbt bli av med det som var synligt av gränsen. Det öppna såret som fanns i landskapet förknippades med förskräckliga händelser, säger André Maslo som leder en regional institution för naturskydd vid det gröna bandet.

Jag träffar honom i ett skogsparti i utkanterna av den lilla orten Mitwitz i norra Bayern. Det som i dag är en tämligen betydelselös gräns mellan de tyska delstaterna Bayern och Thüringen var fram till år 1989 gränsen mellan två länder och två stormaktsblock.

André Maslo ute vid det gröna bandet.
Bildtext André Maslo vid det gröna bandet på stället där den lilla ån Föritz korsade gränsen till Västtyskland.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Vid vägen till Mitwitz fanns ett litet gränsövergångsställe, men i övrigt skulle gränsen vara omöjlig att ta sig över. På den västra sidan av betongvägen vi står på fanns tidigare staket, betongspärrar och fram till år 1985 också minor.

Minorna har visserligen röjts bort i två olika repriser, men Maslo rekommenderar inte att man går och gräver i skogarna som nu har växt upp där gränszonen löpte.

Naturskyddet inte tillräckligt strängt

Förutom skog finns vid gränsen också ljungbeklädda hedar. Vid en liten å som tidigare korsade gränsen har bävrar byggt en damm och med den översvämmat skogen.

– Bandet är för många arter en viktig förbindelse där det sträcker sig från Östersjön till den tjeckiska gränsen. Då det korsar intensivt utnyttjade områden skapar det förutsättningar för ett genetiskt utbyte och ger arter möjligheten att breda ut sig, säger André Maslo.

Tekniskt sett hjälper det gröna bandet ändå inte Tyskland att fylla det biodiversitetsmål som man bland EU-länderna har satt upp. I Tyskland är visserligen mycket natur satt under skydd, men skyddet är inte tillräckligt strängt.

– I Tyskland är det en ytterst liten andel av landytan som inte utnyttjas ekonomiskt. Det handlar om några futtiga procent och mer skulle säkert vara möjligt, säger Norbert Schäffer som leder naturskyddsorganisationen LBV.

Enligt honom är det framför allt den tyska statens uppgift att ställa områden till förfogande för naturskydd. Ett av LBV:s mål är att lobba för en tredje nationalpark i Bayern, lövskogsområdet Steigerwald.

En väg  byggd av betongplattor korsar en skog. Vid vägen löpte tidigare gränsen mellan Öst- och Västtyskland.
Bildtext Till höger om vägen fanns tidigare ett sex meter brett sandfält där man kunde se fotspåren efter personer som hade försökt korsa gränsen. Därefter följde en grav för att stoppa fordon, mineringar och slutligen gränsstaketet.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

”Naturen måste ges företräde”

En kartläggning som har gjorts vid universitetet i Bologna visar att endast Luxemburg och Sverige i nuläget når målet att sätta tio procent av arealen under strängt skydd. Finland ligger knappt under tioprocentsstrecket.

I Tyskland finns i nuläget 16 nationalparker, men de områden som verkligen gäller som strängt skyddade upptar ändå bara 0,6 procent av landets yta.

De tyska nationalparkerna upptar visserligen en större yta än det här, men enligt de uppställda internationella kriterierna gäller de inte i helhet som tillräckligt strängt skyddade.

Utan vidare åtgärder kommer Tyskland alltså inte ens nära det mål som man inom EU har satt upp för år 2030.

Norbert Schäffer.
Bildtext Norbert Schäffer leder naturskyddsorganisationen Landesbund für Vogel- und Naturschutz LBV.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

– Vi kommer säkert inte att nå det här målet. Att i ett tätt bebott land tio procent av ytan helt fredas från ekonomiskt utnyttjande är politiskt inte genomförbart, säger Norbert Schäffer.

– Målet borde i vilket fall som helst vara att på tio procent av ytan ge naturen företräde, utan att man för den skull helt fredar ett område, fortsätter Schäffer.

I Tyskland utgår man ändå från att de skyddade områdena kommer att bli fler.

– Till exempel det gröna bandet har bidragit till skyddet av nya områden. Runt bandet finns betydligt mer skyddade områden än vad det finns längre bort. Det här kan i framtiden bidra till att också de strängt skyddade områdena blir fler, säger André Maslo.