Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Petra Ståhl blir ny stadsdirektör i Hangö

Uppdaterad 15.11.2023 10:48.
Porträttbild av Petra Ståhl.
Bildtext Petra Ståhl vann omröstningen med en övertygande majoritet.
Bild: KAPINA OY

Stadsfullmäktige i Hangö har valt Petra Ståhl till ny stadsdirektör i Hangö. Ståhl fick en klar majoritet av rösterna. Slutresultatet blev 28 röster för Petra Ståhl och 3 röster för Stefan Strandberg.

Totalt sökte 31 personer tjänsten som Hangös nya stadsdirektör och efter den första gallringen kallades 11 personer på intervju. Efter genomförda anställningsintervjuer och lämplighetstest återstod två kandidater, Petra Ståhl och Stefan Strandberg.

Det är stadsstyrelsen som hållit i rekryteringsprocessen, men fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Alla elva kandidater som uppfyllde behörighetskravet och blev kallade till den första intervjuomgången var valbara i stadsdirektörsvalet.

Man i ett kontor
Bildtext Hangös nuvarande stadsdirektör Denis Strandell går i pension.
Bild: Eva Hällsten / Yle

Rolf Nyström (obunden) ifrågasatte varför kandidaterna Johan Wikström (SFP) och Janne Sarpoma, som båda är bosatta i Hangö, inte fick höras av stadsfullmäktige. Både Wikström och Sarpoma var kvar i rekryteringsprocessens slutskede, men Hangös stadsstyrelse valde att inte inkludera dem i sitt förslag till fullmäktige.

Helena Lesch-Saarinen röstade på Strandberg – men hälsar Ståhl hjärtligt välkommen

7:30

Rolf Nyström föreslog att stadsdirektörsvalet skulle remitteras och att fullmäktige skulle höra Johan Wikström och Janne Sarpoma innan man fattade ett beslut.

Förslaget fick inte stöd i fullmäktige.

Efter en sluten omröstning fick Petra Ståhl 28 röster och Stefan Strandberg tre röster.

Ståhl har gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning och jobbar idag som livskraftsdirektör i Vichtis. Hon är filosofie magister och blivande teknologie doktor.

Diskussionsklimat och flytt

Under rekryteringsprocessen har båda kandidaterna fått frågan om de planerar att flytta till Hangö ifall de blir valda till posten. Stefan Strandberg svarar att han kommer att flytta, medan Petra Ståhl uppger att hennes rådande familjesituation innebär att en flytt inte är möjlig.

Eira Salo: Ståhl är en stark kvinna som vågar ta ställning

3:28

Inför valet av ny stadsdirektör har det rådande diskussionsklimatet mellan stadens tjänstemän och politiker lyfts fram. Tongångarna i fullmäktige har också stundvis varit häftiga. Både Ståhl och Strandberg har inför valet av ny stadsdirektör sagt att de vill jobba för att alla ska känna sig inkluderade i diskussioner och beslutsfattande.

Diskussion om artikeln