Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Återvinningsstationen i Box i Sibbo har stängt

Rinkis återvinningsstation i Box i Sibbo har stängt på markägarens initiativ. Det finns åtminstone inte ännu några planer på att öppna en ersättande återvinningsstation i närheten.

Närmaste insamling av papper, kartong, kläder, glas och metall finns på S-Markets gård och insamling av plast på K-Supermarkets gård i Söderkulla.

En ekopunkt för insamling av hushållens förpackningssavfall finns också i Kalkstrand och i Kullo.

Relaterat

En ung person som är i beråd att äta en hamburgarmeny. Kärlen är av plast.

Pappersmuggarnas tid kan snart vara förbi – i Paris serveras snabbmaten redan i plastkärl

Är det mer miljövänligt att återvinna eller återanvända?

Fler kommuner i Egentliga Finland får insamlingskärl för avlagda textilier

Nu ska också resten av kommunerna som tillhör Sydvästra Finlands avfallsservice få insamlingskärl för avlagda textilier.

Det här gäller Rusko, S:t Mårtens, Masku, Nousis och Virmo. Insamlingskärlen finns vid ekopunkterna i slutet av veckan.

Textilierna sorteras och efter det funderar avfallsbolaget på hur de kunde återanvändas.

Råvaran används bland annat för att tillverka kläder, hemtextilier och isoleringsmaterial.

Avfallstaxorna kan stiga i Åboland – avgifterna för tömning av bioavfallskärl sjunker

Grundavgifterna för avfallshanteringen kan bli dyrare nästa år i Åboland. Det gäller Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo.

Höjningen gäller såväl småhus, husbolag som fritidsbostäder.

Samtidigt sjunker avgifterna för tömningen av bioavfallskärl. Även tömningen av kärl med förpackningsavfall såsom papp, plast och metall blir lite billigare.

Fram till den 13 november kan man tycka till om förslaget och efter det slås priserna fast. Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas in till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Container för icke-brännbart blandavfall.

Avfallsstationen i Karis får en ge och ta-container

Rena gipsskivor börjar också återvinnas i Karis.