Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgarna använde mindre vatten – vattenverket höjer priserna

Uppdaterad 20.11.2023 07:35.
En person står i duschen. Huvudets bakdel och vänster arm syns. Långt hår, armbandsur.
Bildtext Raseborgs Vatten trodde att folk använder mer vatten men i stället använde de mindre. Vattenverkets inkomster minskade och nu måste priserna höjas så att vattenverket kan repararera alla gamla rör som finns i Raseborg.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är oklart om vattenkonsumtionen minskat permanent eller om det var ett tillfälligt fenomen.

Raseborgarna har i år använt mycket mindre vatten än vad stadens vattenverk hade räknat med. Vattenverkets intäkter har därför sjunkit markant.

Stadsdirektören beställde utvidgad revision

I slutet av juni 2023 såg vattenverkets inkomster ut att bli 600 000 euro lägre än budgeterat.

Det här var en så kraftig dykning att stadsdirektören Petra Theman beställde en utvidgad revision. Revisorerna gick igenom vattenverkets faktureringsprocesser och kartlade om det fanns risker inom den interna kontrollen.

Begreppet intern kontroll beskriver processer som ska trygga att allt går rätt till och man når de mål man satt upp, att verksamheten är effektiv samt att risker hanteras effektivt.

En graf som visar att det förverklgiade elpriset vintern 2022-23 tidvis var uppe i 30 cent/kilowattimme, men att elterminerna för perioden från september 2023 till septembe 2024 hela tiden ligger under 10 cent per kilowattimme och tidvis under femcentsstrecket.
Bildtext Förändringar i elpriserna påverkar också hur mycket vatten man använder.
Bild: Rea Lemström / Yle

Budgeten slog fel

Enligt revisorerna på bolaget BDO var det största problemet att Raseborgs Vatten helt enkelt hade räknat med ökad vattenkonsumtion och därmed ökade intäkter medan vattenverkets kunder hade minskat förbrukningen med över tio procent jämfört med året innan (2022). Den pumpade vattenmängden i Ekenäsområdet minskade under samma period också med tio procent så inget tyder på att något skulle ha gått fel i faktureringen.

Raseborgs Vatten fakturerar sina kunder enligt uppskattad konsumtion, så att säga i förskott, tre gånger per år. Den fjärde och sista fakturan bygger på den verkliga konsumtionen.

”Sannolikt visade 2022 ett för bra resultat med anledning av förskott som var större än den verkliga förbrukningen”, skriver revisorerna. Då blev inkomstuppskattningen för 2023 för optimistisk.

Revisorerna tror att vattenkonsumtionen minskat på grund av elpriserna som vintern 2022 sköt i höjden. Om det handlar om en ny normalnivå återstår att se.

Revisorerna: Priserna måste höjas

De kommande åren har affärsverket Raseborgs Vatten för avsikt att reparera och investera mer än tidigare. Vattenverkets ekonomi är enligt revisorerna god. Hittills har egna överskott tillsammans med avskrivningarna därför kunnat stå för investeringarna. Men det här kommer ändra.

En av revisorernas slutsatser blir att vattenverket måste höja sina priser för att klara av sina ökande investeringar.

En delvis uppgrävd gata. I gropen olika rör och ledningar. En grävmaskinsskopa skymtar. Hus , gräs, träd. Sommar.
Bildtext Centralgatan i Karis är ett ställe där Raseborgs Vatten reparerar gamla rör.
Bild: Pia Santonen / Yle

Vattenverket har under hösten beslutat höja både grund- och bruksavgifterna med motiveringen att bland annat personalkostnaderna och materialkostnaderna har ökat. De nya priserna hittar finns på stadens webbplats.

Revisorerna: Följ med konsumtionen bättre

Revisorerna rekommenderar också att vattenverket noggrannare följer med sin ekonomi.

Hittills har den kontinuerliga budgetuppföljningen inte alls noterat att försäljningssiffrorna under många månader enbart bygger på uppskattad konsumtion.

Ett nyckeltal som vattenverket kunde ta i bruk är att jämföra den pumpade vattenmängden med den fakturerade mängden – den jämförelsen skulle ge en bättre bild av förändringar, i alla fall på en grov nivå, menar revisorerna.

Vattenverket borde också bättre beakta konsumenternas förbrukning.

Vattenverkets direktion kan ändå inte ändra på det som redan skett. De ber därför stadsstyrelsen ändra det budgeterade överskottet på drygt 600 000 euro till ett underskott på drygt 100 000 euro. Förutom minskad vattenkonsumtion påverkas resultatprognosen också av höga driftskostnader då bland annat kemikaliepriserna har stigit.

Artikeln kompletterades 29.11.2023 klockan 7.35 med fler mellanrubriker.

Diskussion om artikeln