Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utrikesminister Elina Valtonen om ryska konsulatet på Åland: Utgör inget hot

Rysslands konsulat i Mariehamn en vårdag: ryska flaggan vajar over ett gult trevåningshus.
Bildtext Det ryska konsulatet i Mariehamn omnämns i Moskvafördraget från 1940.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regeringen ser inga möjligheter att på egen hand vidta åtgärder som berör Ålands ställning eller det ryska konsulatet i Mariehamn. Utrikesminister Elina Valtonen (Saml) betraktar inte konsulatet som ett hot.

Utrikesministeriets juridiska expertis bedömer i sin nyligen publicerade utredning kring Ålands status att det förefaller omöjligt att säga upp den gällande Ålandskonventionen från 1921. Konventionen är den i dagens läge mest centrala överenskommelsen med tanke på Ålands demilitarisering, enligt UM.

Mielenosoittajia Venäjän Maarianhaminan konsulaatin edessä
Bildtext Demonstrationer har regelbundet ordnats utanför konsulatet efter Rysslands angrepp på Ukraina.
Bild: Lassi Lähteenmäki / Yle

Det bilaterala Moskvafördraget, där det ryska konsulatet nämns, är i sin tur en del av den helhet som gäller Ålands demilitarisering. Konsekvenserna av en uppsägning av fördraget skulle kunna sträcka sig utöver enbart de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland, heter det i UM:s utredning.

Republikens president Sauli Niinistö och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (förkortat TP-UTVA på finska) diskuterade utredningen på tisdag och beslöt att inte vidta några åtgärder.

Komplicerat och riskfyllt

Utrikesminister Elina Valtonen (Saml) kan inte kommentera diskussionerna närmare, men betonar att Finland inte kan agera på egen hand i frågan om konsulatet.

Hon understryker att bestämmelsen om Ålands demilitariserade status har bekräftats i fredsfördraget i Paris 1947. Bestämmelsen anses gälla både Ålandskonventionen och Moskvafördraget. År 1992 bekräftade Finland och Ryssland att fördraget fortfarande är i kraft.

– Konsulatet kan inte avskiljas från de övriga överenskommelserna som berör Ålands ställning. Därför kan vi inte agera ensidigt, säger Valtonen till Svenska Yle.

Ulkoministeri Elina Valtonen.
Bildtext Utrikesminister Elina Valtonen (Saml) välkomnar utredningen kring Ålands status.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Att ändra på Ålands status eller stänga det ryska konsulatet skulle alltså kräva förhandlingar med alla berörda länder, inte bara med Ryssland. Att inleda sådana förhandlingar med Ryssland under rådande omständigheter är knappast att tänka på.

Förhandlingsprocessen med de övriga länderna kan också bli lång, komplicerad och riskfylld. Elina Valtonen säger att regeringen noga följer med läget, men mycket mer kan man inte göra nu.

– Det finns ju inte heller något hot från konsulatet. Jag kan personligen förstå alla finländare som frågar sig varför konsulatet får vara kvar i Mariehamn, men UM:s utredning ger många viktiga svar på den här frågan, säger hon.