Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö har minskat sina koldioxidutsläpp mest i västra Nyland, Sjundeå lyckades sämst

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.
Bildtext En orsak till att utsläppen minskade i Finland är den större andelen vind som källa till el. Men det behövs betydande nya insatser i de flesta kommunerna om Finland ska uppnå sina klimatmål, säger Finlands miljöcentral.
Bild: Petteri Löppönen

Nu är det klart hur väl eller dåligt kommunerna i Finland lyckades sänka sina klimatpåverkande utsläpp i fjol (2022).

Allt som allt sjönk koldioxidutsläppen i kommunerna i Finland år 2022 med 2,7 procent jämfört med året innan. Det visar preliminära uppgifter som Finlands miljöcentral publicerade på tisdagen (21.11).

Om man jämför med 2005, har kommunernas klimatpåverkande utsläpp i Finland nu minskat med knappt 30 procent.

Där man lyckats, var orsaken till exempel att man använde mindre elenergi och att en större andel av elen producerades med vind. I trafiken var det positivt att man körde färre kilometer och att fler fordon var eldrivna. Också uppvärmningen av hus med exempelvis olja minskade.

Hangö bäst i väst

I Västnyland toppar Hangö listan som består av över 300 kommuner. Hangö är på plats 33. Staden har fått ner sina utsläpp som påverkar klimatet med 40 procent jämfört med år 2005.

Lojo kommer tvåa, sedan Raseborg och till sist Ingå och Sjundeå.

Sjundeås utsläpp har sedan år 2005 minskat med endast 28 procent och kommunen ligger på plats 142.

Staplar som visar hur många procent klimatustläppen sjönk i fem kommuner i Västnyland mellan 2005 och 2022.

Skillnaderna är stora, också mellan de större städerna. Åbo ligger på plats nummer åtta medan Helsingfors är nummer 249 i kampen mot koldioxidutsläpp.

På första plats kommer Korsnäs och Lumparland som bägge har fått ner sina koldioxidutsläpp med 60 procent jämfört med år 2005.

Den enda kommunen som inte alls sänkt sina utsläpp är Haapavesi.

Staplar som visar fem kommuners klimatutsläpp 2022
Bildtext Staplarna visar hela kommunens utsläpp, alltså inte per invånare.

Mest klimatpåverkande utsläpp orsakas i Finland av vägtrafiken (28 procent), jordbruket (20 procent) och fjärrvärme (15 procent).

Finlands miljöcentral konstaterar att det kommer att behövas betydande nya insatser i de flesta kommunerna om Finland ska uppnå sina klimatmål. Mer jobb krävs bland annat för att sänka energiförbrukningen i byggnader och inom industrin samt och inte minst för att få ner utsläppen inom vägtrafiken och jordbruket.

Finland har som mål att utsläppen 2030 ska vara 60 procent lägre än 1990. Efter 2030 ska utsläppen fortsätta minska markant så att de 2050 är 90–95 procent mindre än 1990.