Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dubbla roller väcker missnöje i kommunpolitiken: Deltog hon i mötet som tjänsteman eller politiker?

Ett kollage bestående av en bild på Kyrkslättskommunhus och porträtt på två lokalpolitiker.
Bildtext Reetta Hyvärinen har sedan 2018 varit planeringschef vid bildningstjänsterna i Kyrkslätt. Samtidigt har hon varit förtroendevald politiker.
Bild: kollage

Att en av de ledande politikerna i Kyrkslätt också är tjänsteman i chefsposition inom kommunen är problematiskt enligt vissa politiker. Kommunförbundet ser inga problem och enligt De gröna handlar det om en politisk klappjakt.

Under årets budgetförhandlingar i Kyrkslätt var måttet rågat för en del politiker. Liksom tidigare år var Reetta Hyvärinen en av de De grönas förhandlare. Men diskussionen ska enligt vissa ha begränsats då det var svårt att veta om hon deltog i förhandlingarna som politiker eller som tjänsteman.

– Diskussionen är inte så fruktbar om det också finns en tjänsteman på plats som bereder ärenden, säger Antti Kilappa som deltog i förhandlingarna för Pro Kyrkslätt.

– Under budgetförhandlingarna ville inte vår grupp diskutera investeringar eftersom en ledande tjänsteman som ansvarar för största delen av bildningstjänsternas investeringar sitter med, säger Ari Harinen som deltog i förhandlingarna för SDP.

Ari Harinen (Sdp) är stadsstyrelsens viceordförande i Kyrkslätt.
Bildtext Ari Harinen (SDP) säger att hans grupp inte ville diskutera investeringar inom bildningstjänsterna under budgetförhandlingarna eftersom Hyvärinen var på plats.
Bild: Privat / harinen.fi

Är beredare för vissa ärenden

Hyvärinen deltog i budgetförhandlingarna i egenskap av första vice ordförande i kommunfullmäktige men hon är samtidigt planeringschef vid kommunens bildningstjänster.

Hennes arbetsuppgifter är planerings- och statistiktjänster och skolbyggande.

Hon har berett ärenden som behandlas i bildnings- och fritidsnämnden, men när samma ärende gått vidare inom kommunen har en annan person varit beredare.

Diskussionen är inte så fruktbar om det också finns en tjänsteman på plats

Antti Kilappa (Pro Kyrkslätt)

Hon har varit beredare för ett allaktivitetshus i Masaby och för servicenätsutredningen för bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt när ärendena har behandlats i bildnings- och fritidsnämnden.

När allaktivitetshuset behandlades i fullmäktige jävade hon sig.

Hon har också tidigare deltagit i budgetförhandlingarna som politiker men under tidigare år ska hon ha avlägsnat sig när ärenden som berör hennes arbetsuppgifter har behandlats.

”Ärenden som berör mina arbetsuppgifter behandlades inte”

Hyvärinen vill inte ställa upp på intervju per telefon utan svarar bara på frågor per e-post.

”Under förhandlingarna behandlades inga motförslag som berör mina arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen ger ett budgetförslag och det slutliga beslutet görs av fullmäktige. Budgeten ändrades ännu av fullmäktige”, skriver Hyvärinen.

Både Kilappa (Pro Kyrkslätt) och Harinen (SDP) låter alltså förstå att Hyvärinens närvaro begränsade diskussionen om ärenden som är på hennes bord, medan hon själv förklarar att hon inte avlägsnade sig eftersom förhandlingarna inte berörde hennes arbetsuppgifter.

Fasaden av Kyrkslätt kommunhus.
Bildtext Kommunfullmäktige behandlade budgeten för 2024 på mötet den 13 november.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Hennes närvaro ”stack i ögonen”

Budgetförhandlingarna leddes av Urho Blom (Saml). Han säger att Hyvärinens närvaro ”stack i ögonen” under årets budgetförhandlingar.

– Jag lade märke till det här då Samlingspartiet och De gröna satt bredvid varandra under förhandlingarna, säger Blom, som inte närmare går in på vad han avser med det.

Han anser själv att en tjänsteman inte ska vara politiker.

– Det är min personliga åsikt. Men var och en har rätt att ställa upp i val, också de som jobbar inom den offentliga sektorn. De gröna är inte det enda partiet med tjänstemän som har förtroendeuppdrag, säger Blom.

Dubbelrollen utreddes redan 2018

Hyvärinen valdes till planeringschef vid kommunens bildningstjänster 2018. Hon var då medlem i kommunstyrelsen, vilket gjorde att hennes valbarhet utreddes.

I ett mejl från hösten 2018 skriver kommunförbundets jurist att Hyvärinen kan sitta i kommunstyrelsen om hon inte är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen.

För fullmäktige har ribban lagts högt

Ledande jurist Ida Sulin.

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin säger till Svenska Yle att det avgörande är om personen har ett eget ansvarsområde. Men hon tar inte ställning specifikt till Hyvärinens valbarhet.

– För fullmäktige har ribban lagts högt för att det ska finnas en stor möjlighet för personer att ställa upp i val, säger Sulin.

Personen har också deltagit i budgetförhandlingarna. Hur ser du på det?

– Det kan jag inte ta ställning till. Jävsreglerna i fullmäktige gäller enbart ärenden där personen har ett eget intresse. Gränsen är ganska vidsträckt men kommunallagen ställer krav på att tjänsteinnehavare och politiker inte ska behandla samma ärenden.

Kvinna med blont hår och blommig klänning står framför en grårutig vägg och ser in i kameran.
Bildtext Ledande jurist Ida Sulin säger att ribban lagts högt för att det ska finnas en möjlighet för alla att ställa upp i val.
Bild: Suomen Kuntaliitto ry

”Inga konstigheter har hittats”

Alla politiker ser inte Hyvärinens dubbelroll som problematisk eftersom kommunförbundet inte ser några hinder för det här.

– Min personliga åsikt är att om man både är förtroendevald och tjänsteinnehavare måste man vid behov jäva sig i vissa ärenden. Frågan (Hyvärinens dubbelroll) har utretts internt och inga konstigheter har hittats, säger Kim Liljequist (SFP).

Kan man vara både tjänsteman och politiker samtidigt?

– Jo, varför inte? Man måste bara vara strikt med sig själv och jäva sig när det behövs. I osäkra fall bör man absolut jäva sig, säger Liljeqvist.

Piia Aallonharja (Sannf) ser heller inte att Hyvärinens dubbelroll är problematisk eftersom hon har jävat sig när det behövs.

”Kan hända att det retar någon grupp att Reetta valde De gröna”

Trots att Hyvärinens dubbelroll har utretts anser Antti Kilappa (Pro Kyrkslätt) att det är problematiskt att en person kan delta i diskussionen på två olika sidor.

– Konkret betyder det att beredningen kan styras utgående från den politiska diskussionen, säger Kilappa.

De grönas Saara Huhmarniemi deltog också i budgetförhandlingarna. Hon understryker att inga motförslag som berör Hyvärinens arbetsuppgifter behandlades under förhandlingarna.

”Som beslutsfattare agerar hon rakryggat och rättvist. Det kan hända att det retar någon grupp att Reetta valde De gröna (som sitt parti). Den politiska klappjakten mot henne inleddes rätt snart efter att hon tog emot jobbet vid kommunen 2018”, skriver Huhmarniemi, som liknar det hela vid trakasserier.

”Jag har fått tack”

Hyvärinen själv påpekar att hon som planeringschef inte hör till bildningstjänsternas ledningsgrupp eller ens är suppleant. Hon skriver också att hon heller inte är direktör över något visst ansvarsområde.

”Det är bra att fästa uppmärksamhet vid möjliga jävssituationer och det här gäller för alla förtroendeuppdrag. Jag har fått tack för att jag med låg tröskel har följt försiktighetsprincipen i möjliga jävsfrågor”, skriver hon.

Är du mer tjänsteman eller politiker?

”I mitt arbete är jag tjänsteman och i mitt förtroendeuppdrag politiker.”

Diskussion om artikeln