Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dygnetruntjouren på Malmska får fortsätta – finns inte längre på Österbottens välfärdsområdes sparlista

Uppdaterad 17.11.2023 09:16.
Malmska sjukhuset i Jakobstad. Samarbetsområdets fyra kommunvapen på väggen i bakgrunden.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Efter diskussioner med välfärdsområdets fullmäktige och respons från invånarna drogs förslaget att stänga jouren i Jakobstad nattetid tillbaka säger direktör Marina Kinnunen.

Stängningen av nattjouren på Malmska sjukhuset i Jakobstad finns inte med på listan över sparförslag som styrelsen för Österbottens välfärdsområde ska behandla på måndag. Direktör Marina Kinnunen säger att man dragit tillbaka förslaget.

– Efter att vi diskuterat med fullmäktiges medlemmar och läst den feedback vi fått av befolkningen så finns det inte med på listan. Dessutom finns det en arbetsgrupp som jobbar nationellt med de här frågorna, säger Kinnunen.

Förlaget i framtids- och anpassningsprogrammet för nästa år var att jouren skulle vara stängd nattetid från och med den första mars 2024.

Kraftig kritik mot sparförslagen

Kommuner, organisationer och föreningar, privata tjänsteproducenter och invånarna fick säga sitt om sparförslagen. I svaren kom det klart fram att de föreslagna stängningarna av allmänmedicinska avdelningarna och andra vårdavdelningarna, i exempelvis Laihela och Oravais, och nattjouren i Jakobstad inte skulle få genomföras.

Motiveringen var att sparförslagen inte kommer att skapa några önskade besparingar, utan tvärtemot leda till ökade kostnader när ambulans- och taxitransporterna ökar. I Respondenterna ansåg också att stängningarna i Jakobstad kan leda till en ökad användning av Mellersta Österbottens service.

Hur det går med dygnetruntjouren på Malmska i framtiden är ändå en öppen fråga. Jouren verkar sedan 2018 med specialtillstånd från Social- och hälsovårdsministeriet. För närvarande ser en nationell arbetsgrupp över sjukhus- och journätverket i landet.

– Tjänstemannaförslaget ska vara klart i slutet av året och sedan går det vidare till politisk behandling och beslut, säger Kinnunen.

Malmskas jour är en primärvårdsjour

Marina Kinnunen säger att enkätsvaren tydlig visade på att välfärdsområdet behöver informera tydligare om hur de olika jourpunkterna fungerar. Kinnunen säger att man inte kan jämföra Vasas, Karlebys och Jakobstads jourer med varandra, de opererar på olika vårdnivåer.

Om en patient i dag befinner sig i ett livshotande tillstånd förs hen till Vasa eller Karleby för vård, det centralsjukhus som ligger närmast, inte till jouren i Jakobstad.

– Vasa och Karleby har omfattande jourstatus med specialiserad sjukvård, medan Jakobstad har en primärvårdsjour. Vi märkte att många blandar ihop de här. Det måste vi tydliggöra, säger Marina Kinnunen.

Marina Kinnunen säger att man utvecklat vissa förslag till besparingar, efter diskussioner med förtroendevalda. Men inget annat sparobjekt än jouren på Malmska har helt tagits bort från listan. Fortfarande ska Österbottens välfärdsområde spara 30 miljoner både nästa år och året efter.

– Den stora bilden är den samma. Det som inte ändrar, även om vi drar bort förslag från listan, är sparnivån. Den förblir den samma, säger Kinnunen.