Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt görs om – nya kommundirektören var jävig

En kvinna sitter framför en bokhylla, tittar in i kameran.
Bildtext Valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör har redan två gånger ansetts strida mot lagen.
Bild: Christoffer Gröhn /Yle

För andra gången inom några månader tvingas Kyrkslätt göra om valet av bildningsdirektör. Den här gången på grund av att kommundirektör Virpi Sailas anses ha varit jävig.

I september valdes Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör i Kyrkslätt. Det här var andra gången hon valdes till tjänsten eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol i juni ansåg att det första valet 2021 var lagstridigt. Mikael Flemmich, som också sökt tjänsten, hade besvärat sig till förvaltningsdomstolen.

Men inte heller i september gick det rätt till. Efter det valet lämnade Mikael Flemmich in en begäran om omprövning till kommunen. I den påpekar han att Kyrkslätts nya kommundirektör Virpi Sailas, som valdes i maj, var jävig när hon i september föreslog att tjänsten ska gå till Eeva-Kaisa Ikonen.

Orsaken är att Sailas omnämns som en av Ikonens referenser i ansökan. Därmed anser Flemmich att Sailas varit jävig när hon föreslagit att Ikonen ska få tjänsten.

Hänvisar till domstolsbeslut från 2011

Nu verkar Kyrkslätt kommun hålla med eftersom förvaltningsdirektören Jaana Suihkonen anser att valet av Ikonen ska upphävas.

Suihkonen hänvisar till ett domstolsbeslut från 2011 där en person som sökt en tjänst inom församlingen angett kyrkorådets vice ordförande som referens.

En omprövning av beslutet om tjänsten hade lämnats in och då deltog vice ordförande i behandlingen. Det här ansåg förvaltningsdomstolen att hade äventyrat tilltron till kyrkorådsmedlemmens opartiskhet.

Behandlas i kommunstyrelsen på måndag

Förvaltningsdirektören anser att kommundirektören varit jävig och att tilltron till hennes opartiskhet har äventyrats.

”Därför ska beslutet upphävas och remitteras för ny beredning för att ledigförklara tjänsten på nytt.”, står det i förslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen på måndag den 20 november.

Diskussion om artikeln