Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utveckla hellre än avveckla – framtiden för Lappviks skolor och dagis ser ljus ut och med små medel kunde verksamheten bli ännu bättre

Lappvik skola och Lappohjan koulu i Hangö.
Bildtext I dag finns både de finska och svenska lägre klasserna under samma tak i Lappvik, liksom småbarnspedagogiken. Det finns just nu sex elever i finska skolan och fem i den svenska. Skolan finns 20 kilometer från Hangö centrum. Arkivbild.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

I Hangö har staden diskuterat med vårdnadshavare och personal vid byns skolcentrum om hur verksamheten kunde utvecklas och hur man skulle få fler barnfamiljer att flytta till byn.

I oktober 2023 gjorde staden en utvärdering av hur den finsk- och svenskspråkiga skolan för de lägre klasserna samt respektive språkgrupp inom småbarnspedagogiken fungerar. I utvärderingen deltog föräldrar och representanter för bildningsväsendet och ungdoms- och idrottsväsendet.

För tillfället är elevprognoserna fram till år 2028 stabila, även om grupperna blir små. Staden har ändå sedan tidigare fattat ett beslut om att satsa på Lappviks skolcenter, eftersom det erbjuder viktig service för byborna och för att det är en knutpunkt i bygemenskapen. Fastigheterna är också i gott skick.

Säker fritidssysselsättning för unga

I diskussionen kom vårdnadshavarna med en hel del konkreta önskemål och förslag på hur vardagen för eleverna och familjerna kunde göras smidigare. Önskemålen tangerade också andra saker än direkta skolfrågor.

Högt på Lappvikbornas önskelista står säkra lekparker med belysning, mera öppet på ungdomsgården, motionsgrupper för barn som leds av vuxna.

Man spånade också om ett friluftsdagis kunde vara något för Lappvik och diskuterade samarbetet med Tvärminne zoologiska station.

En motorbana byggd som ett sandslott på en lång sandstrand vid havet en solig sommardag.
Bildtext Lappvik bjuder på vacker natur, men byborna önskar mer service och fler ordnade aktiviteter för unga. Arkivbild.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Överlag önskade man att staden mer aktivt skulle marknadsföra Lappvik som en bra plats för barnfamiljer och att det skulle finnas en plats för distansarbete, gärna i skolfastigheten. Talterapitjänster efterlyses och det dryftades också varför en del väljer en skola i Raseborg för sina barn. Dessutom saknar byborna en butik.

Bildningsväsendet antecknade innehållet i diskussionen som grund för att utveckla verksamheten i Lappvik. Bildningen ser att det är viktigt att föra en dialog med invånarna för att ”Lappvik i framtiden skall utvecklas till en mera livskraftig miljö för barn och unga att växa upp i”.

Diskussion om artikeln