Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

SFP drar i handbromsen – inbesparingarna inom Österbottens välfärdsområde går för snabbt

Uppdaterad 16.11.2023 20:46.
Omkring 50 människor sitter i ett auditorium.
Bild: Anna Ruda / Yle

SFP:s fullmäktigeledamöter inom Österbottens välfärdsområde ställer sig på bromsen. De planerade inbesparingarna är för stora och ska förverkligas för snabbt. Åtgärderna kommer inte att lyckas anser SFP.

SFP:s fullmäktigeledamöter inom Österbottens välfärdsområde tvärbromsar. De föreslagna sparåtgärderna på 30 miljoner euro är för drastiska. Speciellt med så snabb tidtabell, skriver fullmäktigegruppen i ett pressmeddelande.

SFP:s fullmäktigegrupp har under de senaste veckorna fört en intensiv dialog med invånarna, personalen och den högsta ledningen i välfärdsområdet. Sparåtgärderna har väckt mycket oro hos både invånare och personal i välfärdsområdet säger gruppordförande Maria Palm (SFP).

– SFP-gruppen var enhällig, nu måste vi dra i handbromsen. SFP-gruppen understryker att verksamheter inte ska dras in innan de ersättande vårdformerna är igång. Nu är vi i ett sådant läge att vi ser att tidtabellen för många av åtgärderna är för stram för att de ska lyckas, säger Palm.

Gruppen har hållit flera möten för att grundligt gå igenom sparåtgärderna. På onsdag samlades gruppen en sista gång innan styrelsen fattar beslut om sparförslagen på måndag.

Vill behålla jouren i både Jakobstad och Kristinestad

Välfärdsområdets strategi slår fast att man ska stärka primärvården och flytta tyngdpunkten från tyngre serviceproduktion till lättare åtgärder och förebyggande insatser. Från SFP-gruppens sida vill man slå vakt om närservice.

SFP-gruppen är glad över att ändringen av dygnet runtjouren i Jakobstad till endast kvällsjour redan tagits bort från listan på sparåtgärder.

– Ledningen har lyssnat och tillsvidare får dygnet runtjouren fortsätta som förut vid Malmska sjukhuset, säger Palm. Akuten vid Vasa centralsjukhus har tidvis tampats med överbelastning och personalbrist, och vi ser inte att en begränsning av jouren vid Malmska skulle inverka positivt på de utmaningarna.

Jouren på lördagar i Kristinestad har tidigare stängts efter ett beslut på tjänstemannanivå, vilket SFP-gruppen anser var ett olyckligt beslut. SFP kommer att göra vad de kan för att återta det beslutet. Jouren är särskilt viktig med tanke på de långa avstånden.

Oro för att mista personal vid omstruktureringar

Indragningen av de allmänmedicinska platserna har väckt mycket diskussion inom SFP-gruppen. Många lyfter fram en oro för personalen och en önskan om att de ska få vara delaktiga och kunna påverka besluten säger Palm.

SFP ser det som en risk att personalen, till skillnad från patienterna, inte flyttar över till hemservicen. SFP önskar därför att tidtabellen för omstruktureringen skulle ses över. Istället för att stänga helt kunde platserna minskas över tid, speciellt för den allmänmedicinska avdelningen i Oravais.

– Styrelsen kommer att fatta besluten på måndagen, då ser vi de slutgiltiga åtgärderna. Det är viktigt att minnas att Österbottens välfärdsområde startade i början av 2023, vi har alltså knappt kommit igång. I en ny organisation finns alltid behovet att anpassa och utveckla verksamheten, men vi ska akta oss för att fatta förhastade beslut, säger Palm.