Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Höga blyhalter på gamla Tryckeritomten i Karis – Kulturfonden ska betala saneringen men vill sköta fakturan innan arbetet är gjort

Tryckeriteaterns gamla hus vid Torggatan i Karis revs hösten 2022. - Spela upp på Arenan

Raseborgs stad köpte Tryckis av ett fastighetsbolag som Svenska kulturfonden ägde. Nu har man hittat bly på tomten och den måste saneras.

Den så kallade Tryckistomten vid Torggatan i Karis centrum måste saneras eftersom jorden innehåller för höga blyhalter.

Svenska kulturfonden representerar den tidigare ägaren och kommer därför att betala för saneringen till den nya ägaren Raseborgs stad. Kulturfonden vill betala en klumpsumma för jobbet innan saneringen är gjord.

Staden betalade 180 000 euro för Tryckistomten och bekostade också rivningen

I samband med bygget av nya Fokus i Karis sålde den dåvarande ägaren det gamla tryckeriet med tomt till Raseborgs stad för 180 000 euro. I avtalen som då gjordes upp kom man också överens om att staden ska riva huset. Tomtpriset bestämdes utgående från tanken att det sedan kan byggas flervåningshus på platsen.

Den dåvarande ägaren var ett fastighetsbolag som ägdes helt och hållet av Svenska kulturfonden. Tryckerihuset var byggt 1978 men hade i decennier hunnit fungera som teater- och kulturhus där Västnyländska ungdomsringen verkade.

Ägarbytet skedde sommaren 2022 och säljaren meddelade då att det på tomten enligt tillgängliga uppgifter varken fanns avfall eller ämnen som kan förorena jordgrunden eller grundvattnet.

Nya fynd

Staden rev det gamla tryckerihuset. Tomten planläggs som bäst, precis som planerat, för flervåningshus.

I samband med planläggningsarbetet har också jordmånen undersökts. På en av flera undersökningspunkter har det hittats halter av bly som överskrider det högre riktvärdet. Jorden behöver därför saneras.

Byggnad.
Bildtext Svenska kulturfonden sålde gamla Tryckis till Raseborgs stad. Ägarbytet var en del av det stora projektet för att bygga ett nytt biblioteks- och kulturhus (på bilden) i Karis.
Bild: Emma Reijonen / Yle

Enligt köpebrevet från 2022 är det säljaren som ska ansvara för saneringen av det förorenade området. Bolaget som sålde fastigheten har likviderats så Svenska kulturfondens fastighetsstiftelse träder in i stället och tar säljarens ansvar, med andra ord betalar.

I motsvarande fall gör man ofta så att marken först saneras och sedan betalar säljaren räkningen. Men nu vill Svenska kulturfonden i stället betala en klumpsumma i förväg och samtidigt avsäga sig allt fortsatt ansvar. Det går Raseborgs stad med på.

Det handlar inte om några stora kostnader eftersom blymängderna inte tros vara stora. Saneringskostnaderna har uppskattats till ungefär 13 000 euro. Stiftelsen kommer ändå att betala drygt 18 000 euro till staden.

Nytt avtal

Tekniska nämnden i Raseborg har nu godkänt (14.11) ett nytt kompletterande avtal om marksaneringen och där står det om klumpsumman:

”Det är en engångsersättning med vars betalning köparen avstår från alla övriga anspråk, oavsett deras art och omfattning, mot säljaren gällande paragraf 7.7 i köpebrevet även i framtiden.”

Bufferten på ungefär 50 procent av de uppskattade kostnaderna eller den ”extra” summan på närmare 6 000 euro beror på att den förorenade jordens verkliga omfattning inte är känd. Men ifall inga större överraskningar inträffar, kan staden räkna med mer pengar än vad saneringen kostar.

Kulturfonden kommer däremot att förlora pengar på arrangemanget som tillkommit på deras initiativ.

Fastighetschef Joel Johansson vid Svenska kulturfondens fastighetsstiftelse, varför kan ni inte vänta tills saneringen är gjord och sedan betala räkningen i vanlig ordning enligt vad saneringen kostade?

– Det här är enklare för oss. Vi tänker att processen så här blir mer transparent, säger Johansson.

Artikeln bygger på tekniska nämndens beslut 14.11.2023, handlingar kring kulturhusprojektet på Raseborgs stads webbplats samt en kort intervju med Joel Johansson vid Svenska kulturfonden.