Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Spionjakt i Sverige – 50 år sedan den uppmärksammade IB-affären

Anna-Lena Lodenius: Spionjakt i folkhemmet (bokomslag)
Bildtext Jan Guillou och Peter Bratt var de centrala journalisterna kring avslöjandet av IB-affären. Till vänster Greta Hofsten, ansvarig utgivare för Fib/Kulturfront.
Bild: Historisk Media

År 1973 avslöjade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt en omfattande härva av maktmissbruk i Sverige. Den nyutkomna Boken Spionjakt i Folkhemmet är kusligt aktuell.

Våren 1973 briserar nyhetsbomben i Sverige och de svenska myndigheterna är snabba att dementera de uppgifter om spionage och åsiktsregistrering som framkommit i en bok av journalisten Peter Bratt och i tre långa artiklar i tidskriften Folket i Bild/Kulturfront.

I de uppmärksammade artiklarna skriver journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou om hur den mystiska informationsbyrån – förkortad IB – sysslade med en omfattande underrättelseverksamhet och en åsiktsregistrering I Sverige av i synnerhet kommunister, maoister och andra vänstersympatisörer.

Anna-Lena Lodenius: Spionjakt i folkhemmet (bokomslag)
Bildtext IB-affären i Sverige fortsätter att fascinera och engagera.
Bild: Historisk Media

Enligt lag får inga kartotek och register om svenskarnas politiska åsikter upprätthållas och avslöjandet om IB:s verksamhet blev hett nyhetsstoff i synnerhet som IB var nära knuten till det socialdemokratiska partiet med Olof Palme som statsminister.

Till det fria ordets försvar

I år har det gått 50 år sedan det uppmärksammade fallet där Bratt, Guillou och visselblåsaren Håkan Isacson dömdes till ovillkorliga fängelsestraff för spioneri och för att ha skadat landets säkerhet. Men hade trion verkligen gjort sig skyldig till de brott som Stockholms tingsrätt fastställde i sin dom den 4 januari 1974?

Författaren Jan Gullou klädd i blå skjorta.
Bildtext Jan Guillou använde sina erfarenheter kring IB-affären i senare spionromaner.
Bild: Peter Knutson / Piratförlaget

Var det inte snarare så att Bratt, Guillou och Isacson med sina skriverier pekat på en omfattande härva av maktmissbruk? Var det inte deras journalistiska skyldighet att för det svenska folket berätta om hur Informationsbyrån bedrev en olaglig åsiktsregistrering av personer som bedömdes vara en risk för landets säkerhet?

I den nyutkomna boken Spionjakt i folkhemmet Ett halvsekel med IB-affären återberättar journalisten Anna-Lena Lodenius turerna kring fallet samtidigt som hon skriver om hur polariserat det svenska samhället var på 60- och 70-talet i och med vänsterrörelsens starka engagemang för rättvisa och solidaritet.

Det har gått 50 år sedan Guillou och Bratt arresterades, men själva kärnfrågan i IB-affären är fortfarande lika aktuell. Ska vi underställa oss en statlig övervakning eller ska vi ståndaktigt hävda rätten till en fri press?

Det kalla kriget medförde en utbredd paranoia och kommunistskräck och det neutrala Sverige hade ett behov att söka en allierad i USA, skriver Lodenius i sin bok. En utbredd misstro och ett samarbete med amerikansk underrättelsetjänst spelade alltså in när IB bedrev sin illegala verksamhet under 60- och början av 70-talet.

Journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius i närbild.
Bildtext Anna-Lena Lodenius är författare, journalist och debattör. Hon har i tidigare böcker också skrivit om den svenska extremhögern.
Bild: Helena Lehmus

Hjältar och skurkar

Det rådande politiska läget gav ändå inte myndigheterna rätt att spionera på sina medborgare och i den bemärkelsen står Peter Bratts och Jan Guillous journalistiska insats som välkommen och rentav modig.

Oturligt för de båda journalisterna var att fallet i rätten inte behandlades som ett tryckfrihetsmål, utan istället kom att fokusera på den skada som journalisterna åsamkat det svenska samhället.

Jan Guillou och Peter Bratt blir något oväntat anklagade för att själva ha gjort sig skyldiga till spioneri. Deras skriverier i FiB/Kulturfront bedöms helt enkelt ha äventyrat rikets säkerhet.

Mustavalkoinen valokuva Palmesta. Palme katsoo vinosti kameraan. Hän pitää toisessa kädessään silmälaseja.
Bildtext Statsminister Olof Palme utpekades av Bratt och Guillou som ansvarig för IB.
Bild: imago / Dean Pictures / All Over Press

Mycket av den påföljande debatten i Sverige kom att handla om vad en enskild journalist fick skriva om. Anna-Lena Lodenius för denna diskussion vidare och konstaterar i sin bok att pressfriheten har en avgörande betydelse för att ett demokratiskt samhälle ska bestå. Journalisterna ska inte tjäna staten utan läsarna.

Några egentliga avslöjanden om IB-affären bjuder Spionjakt i Foklhemmet inte på. Odramatiskt och sakkunnigt återberättar Anna-Lena Lodenius ändå ett stycke svensk presshistoria och påminner oss om vikten av att försvara det fria ordet. I den bemärkelsen är hennes bok kusligt aktuell.

För vi vill väl inte ha det som i DDR? Och hur var det förresten i Kina där visst åsiktsregistreringen också satts i system?