Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Underhåll upphör, eldstäder rivs och vandringsleder slopas – med ljus och lykta söker Forststyrelsen efter möjligheter att spara

Skylt ute i naturen som pekar mot Pohjankota.
Bildtext Forststyrelsen förlorar en stor del av sin finansiering och tvingas anpassa verksamheten efter den krympande budgeten.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Forststyrelsens budget krymper och verksamheten måste anpassas enligt den nya kostymen. Under de närmaste åren kan det här synas längs våra naturstigar.

För tillfället pågår omställningsförhandlingar vid Forststyrelsen och ungefär 460 tillsvidareanställda berörs. Förhandlingarna ska vara avslutade inom ett par veckor.

Målet med omställningsförhandlingarna är att anpassa verksamheten inom Naturtjänsterna till nya, snävare budgetramar.

Men det är inga småpengar som ska sparas bort och det är med ljus och lykta man nu letar efter olika sätt att lyckas spara pengar. Inom Naturtjänsterna krymper budgeten nästa år med hela elva miljoner euro.

Omställningsförhandlingarna kan leda till att 60 ordinarie arbetsuppgifter upphör och arbetet organiseras om.

Också när det gäller servicen kan det bli förändringar.

Naturtjänstdirektör Henrik Jansson uppger att man fortfarande vrider och vänder på olika alternativ.

– Vi strävar efter att få pengarna att räcka till för att sköta alla naturmål, trots att vi får så mycket mindre pengar att röra oss med. Men vi tvingas nog prioritera och hitta nya lösningar, säger Jansson.

Service där folk rör sig

Forststyrelsen upprätthåller tusentals olika utflyktsmål och rastplatser runtom i landet. Under den föregående regeringsperioden fick man tilläggsfinansiering och kunde tack vare de extra pengarna åtgärda lite av reparationsskulden.

Framöver blir det istället magra år.

Möjligen kan man bli tvungen att minska antalet utflyktsmål eller rentav riva konstruktioner som man inte längre har möjlighet att upprätthålla.

– Frågan är om våra pengar räcker till för att sköta allt underhåll. Att riva är ett alternativ, men en annan lösning kan vara att vi samarbetar med andra. Alla alternativ utreds och dessutom är det fortfarande oklart hur stor helhet det är fråga om, säger Jansson.

Personporträtt på medelålder man med glasögon och skägg.
Bildtext Henrik Jansson vet än så länge inte exakt hur sparkraven kommer att påverka verksamheten.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Under de senaste åren har antalet besökare i de finländska nationalparkerna ökat explosionsartat. Vandring har blivit en kär hobby för många finländare.

Vid Forststyrelsen har man ändå svart på vitt att en del platser är mer populära än andra.

Tvingas man prioritera så är det förstås de mer populära naturmålen man i första hand upprätthåller.

– Vi får fundera på var vi ska lägga krutet och var det går att klara sig med mindre, säger Jansson.

Världsnaturarvet tar man hand om

Vid Kvarkens världsnaturarv förhåller man sig än så länge lugnt till omställningsförhandlingarna.

Tuija Warén, som är specialplanerare vid Forststyrelsen, berättar att man i det här skedet inte vet exakt vilka följder sparkraven kommer att få.

– Alla förstår att vi måste avstå från något om vi har mindre pengar. Men själv tror jag nog att vi kommer att fortsätta ta väl hand om våra utflyktsmål i världsnaturarvsområdet, säger Warén.

Om man tvingas prioritera så sparas det säkert i första hand från de minsta utflyktsmålen, tror Warén.

– Då kan vi kanske inte sköta toaletterna eller vedförsörjningen, eller i värsta fall måste en rastplats stängas helt. För oss är det viktigt att varje utflyktsmål är tryggt och säkert. Därför är det bättre att helt stänga en rastplats om vi inte kan sköta om den.

Någon diskussion kring detta har ändå inte ännu förts, påpekar Warén.

– Frågan om vilka stigar, rastplatser eller service som skulle tas bort har inte alls ännu kommit på tal. Så det finns inga klara besked, säger Warén.

Vad sparas bort?

Bland annat tidningen Erä har rapporterat om Forststyrelsens krympande budget. Tidningen för fram att det framför allt är i östra Finland som det kan bli aktuellt att skära ner antalet utflyktsmål, eftersom dessa har färre besökare.

Att stänga en del utflyktsmål kan å andra sidan leda till att andra får fler besökare, och då kan i sin tur de platserna behöva mer underhåll. Nedskräpning och slitage kan drabba de mest populära utflyktsmålen.

Men också Henrik Jansson påpekar att inga beslut om att dra in utflyktsmål ännu har fattats.

– Det finns ingen lista.

En rastplats vid Skukulträsk
Bildtext Forststyrelsen upprätthåller bland annat naturleder och rastplatser runtom i landet.
Bild: Josefine Klemets/ Yle

Jansson tror att man långt in på nästa års sida kommer att fortsätta arbetet med att hitta olika sätt att spara.

– Osäkerheten tär förstås på hela personalen, det här ville ju ingen av oss. Nu måste vi försäkra oss om kontinuiteten och att vi också framöver gör ett tillräckligt bra jobb, säger Jansson.

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för att hålla en rad olika naturområden och däribland nationalparkerna i skick, samt upprätthålla avgiftsfria tjänster längs vandringsleder och vid utflyktsmål i dem. Myndigheten finansieras genom statliga budgetmedel.

Den här texten är en översättning av artikeln Vessa- ja puuhuolto lakkaa, tulipaikkoja puretaan tai reiteistä luovutaan – Metsähallitus pohtii kaikkia keinoja säästöjen löytämiseksi skriven av Elina Niemistö, Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk, Yle Österbotten.