Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Gränsstängningen får få ekonomiska följder: ”Den trafik som kvarstår måste söka nya rutter”

Ett tejp vid gränsen där det står "Gränsbevakningsväsendet". I bakgrunden syns bilar.
Bildtext Tejp skiljer åt gränsen mellan Finland och Ryssland vid gränsstationen Vaalimaa.
Bild: Kalle Purhonen / Yle

När gränsstationerna stängs tvingas en del företag söka nya rutter för sina varor, men företagen är få effekten mätt i euro liten.

Regeringens beslut att stänga fyra gränsstationer på Finlands gräns med Ryssland kommer inte att leda till några större ekonomiska problem.

Efter Rysslands anfall mot Ukraina har handeln med Ryssland krymp så mycket att endast enskilda företag drabbas den här gången.

Penna Urrila som är chefsekonom på Finlands näringsliv EK säger att de stora finländska finländska företagen har redan fattat beslut att dra sig ur den finländska marknaden.

– Det handlar mera om enskilda företag och en viss godstrafik över gränsen framför allt vidare till republiker i Centralasien. Det har också funnits en viss persontrafik med bussar över gränsen.

– En del ryssar har den vägen rest vidare från Finland till andra länder. Men över lag borde effekterna vara rätt så små.

Inrikesministeriet har utrett vilka effekter stängningen av gränsstationerna får i Finland.

I dagens läge har godstågen en större betydelse än transporterna med långtradare.

Genom Vainikkala exporterar Finland kopparmalm till Ryssland och importerar nickelmalm och ammoniak från Ryssland. Dessutom importerar Finland kärnbränsle från Ryssland.

Finland fraktar stora mängder gödsel från hamnen i Kotka till tredje länder.

Transporterna över gränsen till Ryssland

81 procent transittrafik genom Finland

12 procent finsk export till länder i Centralasien

7 procent finsk export till Ryssland

Den kommersiella trafiken över östgränsen har krympt till 15 procent av mängderna innan de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.

En stor del av Finlands import från Ryssland fraktas sjövägen. Också det minskar de ekonomiska effekterna av att stänga gränsövergångarna på fastlandet.

En del av planerade frakterna kan styras om till gränsstationen i Vartius om ännu hålls öppen. Det innebär att transporttiden ökar med två dagar.

Inrikesministeriet bedömer att en del av de transporter som i dag kör till Ryssland genom Finland efter stängningen kommer att ta rutten genom Estland.

Penna Urrila säger ändå att Finlands betydelse som transitland har minskat kraftigt sedan 90-talet och början av millenniet.

– Trafiken har varit rätt begränsad och dess betydelse för Finlands ekonomi har inte varit avgörande. Men den trafik som kvarstår måste söka nya rutter när gränsövergångarna i Östra Finland stängs.

Men också Estland har tvingats avvisa personer vid sin östgräns och överväger att vid behov stänga till och med alla sina gränsövergångar.

– Vägen genom Estland står väl närmast om man måste hitta alternativa rutter. Hittills är gränsen där öppen men vem vet hur det går i framtiden, säger Penna Urrila.

Penna Urrila vid Södra kajen i Helsingfors.
Bildtext Penna Urrila som är chefsekonom på Finlands näringsliv EK oroar sig inte för de ekonomiska följderna då Finland stänger gränsövergångar.
Bild: Lauri Karo / Yle

Få företag drabbas

Alla dessa stängningar drabbar ändå bara ett begränsat antal företag i Finland. I september 2023 exporterade 146 företag i Finland varor eller tjänster till Ryssland. Före Rysslands anfall mot Ukraina var de 1000. Antalet företag med import från Ryssland var 22. Före handelsrestriktionerna var deras antal 500.

En del av de företag som ännu har handel med Ryssland kommer att upphöra med den då gränsstationerna stängs.

På grund av att handeln redan innan gränsstängningen hade krympt så mycket blir de ekonomiska effekterna små. I enskilda företag kan effekten vara mera kännbar.

Nedgången i transporter genom Finland leder också till minskade inkomster i inhemska logistikföretag. Den snabba förändringen orsakar en del tillfälliga extrautgifter för företag som nu måste söka nya fraktvägar för sina varor.