Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

14 000 ungdomar besökte Åbohallen under veckoslutet för kristen festival

Under veckoslutet ägde den största festivalen för kristna ungdomar i Finland rum i Åbo. Festivalen heter Land i sikte och fokuserar till stor del på musik, men också på diskussioner kring trosfrågor och livet.

Efter coronapandemin hade den kristna festivalen Land i Sikte något lägre deltagarantal än innan, och år 2020 så ordnades festivalen inte alls. Därför är arrangörerna nu mycket nöjda över att deltagarantalet för det här året ser ut att vara så mycket som 20 procent större än året innan. Totalt förväntar sig festivalen 14 000 deltagare i år.

Årets tema för festivalen är ”Du är inte ensam”.

Två ungdomar som redan besökt festivalen flera gånger tidigare är syskonen Vilho och Jenni Mielonen från Kotka. De försöker alltid hinna se så många musikuppträdanden som de kan.

– Det som har varit roligast har varit att träffa alla kompisar här och att se konserterna. Mest ser jag fram emot att se Immanuel uppträda, säger Vilho.

Vilho Mielonen såg mest fram emot att se artisten Immanuel uppträda i Åbohallen. Av pyrotekniken att döma kan man ana varför det var så.

Jenni har för sin del varit också en av de 1 000 frivilliga arbetarna som gör festivalen både möjlig och förmånlig för ungdomarna. Hon hjälpte till genom att tvätta serveringsbrickor i matsalen.

– Det gick rätt så lätt då vi var så många, säger Jenni Mielonen.

De som jobbar frivilligt under festivalen kan välja själva hur mycket de vill arbeta under festivalen. De kan jobba i allt mellan två timmar till hela festivalen.

Två ungdomar på bild.
Bildtext Syskonen Mielonen har redan deltagit i Land i sikte flera gånger tidigare.
Bild: David Fagerudd / Yle

Vilho har å andra sidan underhållit sig själv genom att spela ett spel som baserar sig på historian om Noas ark.

– Det var ett bräde som balanserades på en tennisboll. Så måste man placera alla djuren på brädet utan att det stjälpte, säger Vilho.

På festivalen fanns också lekrum för de allra minsta barnen.

På festivalen kan ungdomarna delta i en rad olika spel och lekar.

”Det handlar om Gud”

Lukas Brenner har besökt festivalen sedan han konfirmerades. Det här blir hans femtonde år, men nu är han en av de som jobbar på festivalen istället för en av de som besöker den. För honom handlar Land i sikte om tron till gud och till framtiden.

– Oberoende hur mörk världen kan verka vara så vill vi med den här festivalen visa att det finns land i sikte. Gud har lovat ta hand om oss, säger Brenner.

För att få ungdomar intresserade av församlingsverksamhet säger Brenner att det är viktigt att göra saker på ett roligt sätt, men inte till den grad att budskapet försvinner.

– Om Guds budskap försvinner så har vi sänkt ribban på fel ställe. Jag tror också att ungdomar är kloka nog för att lägga märke till om vi gör så. Kyrkan har ett fint budskap och måste vara ärlig med det, säger Brenner.

Lukas Brenner ser rakt in i kameran.
Bildtext Lukas Brenner fungerar som trakasseriombudsman under festivalen.
Bild: David Fagerudd / Yle

Brenner har tillsammans med sin fru ordnat ett par diskussionstillfällen under festivalen. Dessutom har han fungerat som trakasseriombudsman. Festivalen har ändå gått lugnt till enligt honom. Endast ett mobbningsfall hade rapporterats till honom.

– Det fick vi ändå upprett snabbt. Man måste komma ihåg att här ändå finns 4 000 ungdomar idag. Hemma har vi också bråk mellan bara fyra barn. Så här är ju risken tusen gånger större.

Nästa år firar festivalen sitt 39-års jubileum.

Diskussion om artikeln