Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Barnkonventionens dag syns på flera håll i Vasa

Lapsi tekee tehtävkirjaa.
Bild: Elina Ervasti/Yle

På måndag är det barnkonventionens dag och i Vasa har man valt att uppmärksamma det med en ljusparad och teaterföreställningar.

Man har också gjort en enkät som barn och ungdomar fått svara på och ge förslag på vad som skulle kunna förbättras i Vasa.

Det är ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, den grundläggande konstundervisningen TaiKon vid Vasa stad samt ungdomsfullmäktige som samlat in barnens och ungdomarnas svar.

– Vår riksdag har tagit fasta på demokratitänket och önskar att utbildningsanstalterna tar sig an diskussionen. Och konsten har alltid varit samhällsengagerad så vi tyckte att även den grundläggande konstundervisningen i Vasa kunde ta fasta på det här, säger biträdande rektor Mia Wiik på TaiKon.

Wiik berättar att det kommit in bra med respons på enkäten.

– Det har kommit över hundra svar och det är helt okej. Det som händer i samhället speglas i svaren vi får från barn och ungdomar.

En teatergrupp ska ge ett uppträdande utgående från svaren. Program ordnas på salutorget, på kasernområdet och i huvudbiblioteket.

– Vi ska också ha ett utrymme i Rewell Center där allmänheten kan bekanta sig med de svar som barnen och ungdomarna gett.

2020 samlade man senast in svar från barnen.

– Då hade avloppsvatten läckt ut i havet och det var simstopp. Det syntes i svaren, att man ska värna om att avloppssystemet fungerar så att våra hav inte ska påverkas av övergödning.

Vad hoppas ni att svaren ska leda till?

– Att barn och unga får sin röst hörd. Att våra beslutsfattare kanske kan göra något konkret åt de utmaningar som dyker upp, säger Wiik.