Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Veckan för barnens rättigheter inleds – barnets rätt till välmående årets tema

en liten glad hand som färgats blå av fingerfärg
Bildtext Barn har rätt till vila, lek och fritid. Under pågående regeringsperiod kommer allt fler barn att falla under fattigdomsgränsen, påminner intresseorganisationer.
Bild: Photo by Phil Hearing on Unsplash

I dag firas barnkonventionens dag. Barnkonventionens dag inleder också veckan för barnens rättigheter, som i år har temat barnets rätt till välmående.

Veckan för barnens rättigheter arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnens rättigheter, där barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå samt aktörer inom staten och i församlingar ingår.

Temaveckan riktas till skolorna och daghemmen och har som mål att åskådliggöra barnens rättigheter för barn och unga själva. Skolbarn kan till exempel skicka hälsningar till beslutsfattarna.

Dessutom påminner veckan om att alla vuxna kan påverka och se till att barn och unga mår bra och lever ett lyckligt liv.

Barn och unga mår sämre

I Finland lever ungefär 12 procent av barnen, det vill säga nästan 122 000 barn, i fattigdom.

Ytterligare 17 000 barn kommer att falla under fattigdomsgränsen under pågående regeringsperiod, enligt uträkningar från Finlands social och hälsa rf Soste.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets konsekvensbedömning kommer inkomstskillnaderna mellan familjerna dessutom att öka under den pågående regeringsperioden.

Barnkonventionens dag är en flaggdag

Det är många faktorer som spelar in på barnets välmående, bland annat levnadsförhållanden, hälsa och familj. Fysisk, psykisk och social välfärd utgör grunden för var och ens hälsa.

Välmående hos barn lyfts upp också i FN:s barnkonvention: barn har rätt till bland annat tillräckligt med mat, social trygghet, utbildning samt vila, lek och fritid.

FN:s barnkonvention har gällt som lag i Finland sedan år 1991. Sedan år 2020 är dagen dessutom en officiell flaggdag.