Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

De rikaste i världen förorenar lika mycket som de fattigaste två tredjedelarna

Bildcollage. Till vänster ett privatflyg som lyfter, till höger Kylie Jenner som poserar.
Bildtext Många rika och kända personer använder privatflygplan när de reser, vilket är en orsak till att deras utsläpp är större än andras. I bild Kylie Jenners privatflyg.
Bild: All Over Press / Alamy

De som förorenar mest borde också betala mest, sägs det i en rapport som hjälporganisationen Oxfam gett ut. Just nu drabbas de rikaste inte själva av sin klimatpåverkan.

I sin nya rapport beskriver hjälporganisationen Oxfam en situation där den rikaste procenten av människor bränner sig igenom världens resurser med en fart som kommer att resultera i en temperaturhöjning på över 3 grader om den får fortsätta ohejdat.

Den rikaste procenten står för lika mycket av koldioxidutsläppen som de fattigaste två tredjedelarna av mänskligheten, men behöver inte själv ta smällen av sitt handlande.

– Ser vi på effekterna är de brutalt ojämlika. Vanliga människor överallt drabbas hårdast av klimatförändringarna. Grödor dör, maten blir dyr, hem sveps bort i översvämningar, säger Astrid Nilsson Lewis från Oxfam Sverige.

De har stulit resurserna på vår planet för att kunna leva i lyx. En kort resa med privatflyg har ett större miljöavtryck än vad en vanlig genomsnittsmänniska åstadkommer på ett helt år. De offrar oss på sitt altare av girighet

Oxfams rapport ”Climate Equality: A planet for the 99%”

Samtidigt är det de rikaste som känner minst av förändringarna.

De har råd att fly till något av sina många luftkonditionerade hem på säkra platser där de kan isolera sig från klimatförändringarna, konstaterar Oxfam.

– Därför tycker vi att de rika som förorenar mycket måste betala för att skydda vanliga människor från klimatskador, säger Nilsson Lewis.

Superrika har stor makt

En stor stötesten för klimatmålen är enligt Oxfam att de som förtjänar på ojämlikheten ofta har stor makt att påverka beslut som har med klimatmålen att göra.

Ett exempel är senaten i USA. Samtidigt som det är den instans som ratificerar internationella miljöavtal har senatorerna en lön som placerar dem i den rikaste procenten.

EU-kommissionärerna har ännu högre löner än senatorerna. Globalt sett sitter många högt uppsatta politiker också på stora investeringar i fossila bränslen.

Enligt uppgifter som rapporten hänvisar till har till exempel medlemmarna av USA:s kongress innehav i fossila bränslen till ett värde av 93 miljoner dollar.

De här siffrorna kan låta nedslående, men Astrid Nilsson Lewis säger att det är möjligt att få förändringar till stånd.

– Det tror vi absolut. Våra förslag riktar sig främst till regeringar, vi tror att politiken har det yttersta ansvaret för systemskiften vi behöver för att nå klimatmålen, säger Nilsson Lewis och ger tre förändringar som behövs.

Som första åtgärd nämner hon en radikal ökning av jämlikhet, framför allt ekonomiskt. Här föreslår Oxfam till exempel en mer rättvis beskattning av superrika.

Det andra är en snabb och rättvis utfasning av fossila bränslen och en ambitiös klimatpolitik.

– Men vi behöver också en ny ekonomisk modell som inte är fokuserad på bnp, utan som ser på majoritetens och planetens välmående, säger Nilsson Lewis.

Norden har kunnat sticka huvudet i sanden

I Norden har vi hittills varit skonade från större konkreta klimatskador, vilket kan ha gjort att vi stuckit huvudet i sanden. Men nu börjar vi se följder också här.

Nilsson Lewis nämner de allt häftigare regnovädren som ett exempel. I somras orsakade de bland annat att ett tåg spårade ur i Sverige.

Vi kommer också att se allt fler migranter i världen som flyr undan klimatförändringen, säger hon.

– Klimatförändringen redan har slagit hårdare mot andra ställen i världen. De människorna har inga andra val än att fly. De har inte själva orsakat den här krisen, men får ändå ta konsekvenserna.