Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Flyktingsituationen blir bara värre” – FN-expert efterlyser mer solidaritet

Flyktingfamiljer i flyktingläger i Kabul i Afghanistan.
Bildtext Antalet flyktingar runt om i världen kommer att öka, bedömer sakkunnig vid FN.
Bild: Hedayatullah Amid / EPA

Politiker måste göra bättre ifrån sig, och flyktingläget kräver mer internationell solidaritet. Det säger expert vid FN:s flyktingorgan.

Globalt har upp till 114 miljoner människor flytt sina hem som en följd av krig, konflikter, klimatförändringar och förföljelse. Antalet kriser och därmed antalet flyktingar ökar hela tiden.

FN:s organ för flyktingar, UNHCR, bedömer att ingen lättnad är i sikte.

– Det handlar om en förskräckligt stor siffra. Var och en av de här personerna har tvingats uppleva nöd och rädsla. Dessutom ställs de inför extremt svåra val, säger Helena Lagercrantz, som är talesperson för Finland och Sverige vid UNHCR.

UNHCR är en global organisation som leder och samordnar internationella insatser för att skydda flyktingar. Organisationens roll är att se till att stater är medvetna om sin skyldighet att ge flyktingar och asylsökande skydd.

Flyktingar skyddas av internationell lag och länder får inte tvinga flyktingar att återvända till territorium där de riskerar att utsättas för fara. Länder får inte heller diskriminera mot flyktingar.

Bakom det ökade antalet flyktingar ligger bland annat kriget i Ukraina. Enligt UNHCR handlar det om den största och snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Över 5 miljoner är på flykt inom Ukraina, och mer än 17 miljoner människor beräknas ha behov av akut humanitärt stöd.

Som andra exempel nämner Lagercrantz den akuta situationen på Gazaremsan, flyktingresorna över Medelhavet, där antalet nu är det högsta på sex år, och kriget i Sudan, där det förväntas att 1,8 miljoner människor kommer att befinna sig på flykt vid årets slut.

Helena Lagercrantz, UNHCR talesperson för Finland och Sverige
Bildtext För flyktingars del måste världens politiker göra bättre ifrån sig, säger Helena Lagercrantz vid UNHCR.
Bild: Max-Michel Kolijn

De humanitära behoven ökar

Fler människor på flykt betyder att de humanitära behoven ökar, säger Lagercrantz. Problemet är dock att pengarna inte räcker till. Enligt henne kunde UNHCR i slutet av september endast täcka 44 procent av de här behoven.

– Att pengarna inte räcker till har direkta konsekvenser för de flyktingar som behöver sjukvård, skydd och humanitär hjälp.

Samtidigt som antalet flyktingar ökar, blir det allt svårare att få asyl. Enligt Lagercrantz skärper allt fler länder sina regler för invandring.

Dessutom planerar många länder att minska antalet kvotflyktingar, det vill säga personer som har flytt sitt hemland och valts av UNHCR att få flytta till ett annat land.

– Nu talar vi alltså om lagliga vägar för flyktingar att ta sig till ett annat land. Om de här vägarna begränsas ökar riskerna för desperata och farliga flyktvägar, säger Lagercrantz.

För att lösa situationen behövs politisk vilja

Enligt Helena Lagercrantz behövs mer internationell handling och politisk vilja för att lösa konflikter och därmed minska antalet flyktingar. Dessutom behövs mer internationell solidaritet.

– Världens politiker måste göra bättre ifrån sig för att främja fred och stabilitet. Det är det som krävs för att bryta den här vågen av våld och tvångsförflyttningar. Det behövs fred, kort och gott.

Jämfört med andra länder i Europa tar Finland emot en mycket mindre mängd flyktingar än vissa andra länder, såsom Polen och länder i Sydeuropa. Utav Europas länder är det Turkiet som tar emot flest flyktingar, med nästan 4 miljoner flyktingar i landet.

Den nuvarande situationen vid Finlands östra gräns till Ryssland kommenterar Lagercrantz endast utifrån asylrätten.

Enligt Lagercrantz är det från UNHCR:s perspektiv viktigt att rätten till att söka asyl säkerställs och att både asylsökande och migranter blir medvetna om sina rättigheter.