Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sam Altman har anställts av Microsoft och hans medarbetare är också bjudna

I sin roll vid den artificiella intelligensens framkant ser Sam Altman många paralleller mellan sig själv och atombombens skapare Robert Oppenheimer. - Spela upp på Arenan

Sam Altman var med och grundade OpenAI och skapade Chat GPT. Sedan dess har den banbrytande, men enligt honom själv också farliga tekniken gradvis integrerats i de stora teknikbolagens strategier. Nu har också Altman själv blivit en del av Microsoft.

”Microsoft har försäkrat oss att det finns tjänster för samtliga OpenAI-anställda på detta nya dotterbolag, om vi skulle välja att gå med”, står det i ett brev som enligt Bloomberg fler än 700 anställda vid OpenAI har undertecknat.

Bolaget, som nyligen sparkade vd:n och medgrundaren Sam Altman, har totalt 770 anställda.

”Era handlingar har gjort det uppenbart att ni inte är kapabla att förvalta OpenAI”, fastslår merparten av arbetarkåren i brevet, som är riktat till bolagets styrelse.

De kräver att styrelsen avgår, kort efter att deras sparkade ledare valt att fortsätta sitt arbete vid Microsoft.

Från ideellt intresse till ”Big five”

– Vi styrs av ideellt intresse, och vår verksamhet drivs av vår mission och vår stadga, sade Sam Altman inför den amerikanska kongressen i maj i år.

Altman var bland annat på plats för att lobba för reglering av artificiell intelligens.

– [Stadgarna och bolagsformen] förbinder oss att arbeta för att säkerställa en bred spridning av fördelarna med AI, fortsatte Altman, som då representerade OpenAI.

Altman fick gehör av kommittén som var på plats för att höra honom, när han vädjade till dem att se till att industrin regleras ordentligt.

På måndagen klarnade nyheten att Altman, tillsammans med sina närmaste lojalister fortsätter driva utvecklingen inom AI vid Microsoft – ett bolag som anses höra till the Big Five, världens mest dominanta teknikbolag.

OpenAI:s banbrytande tekniks intågande på marknaden har ändå skett gradvis. Bolagsformen ändrade år 2019 och redan då blev Microsoft en delägare.

”Vi har mer enighet, engagemang och fokus än någonsin tidigare”, skriver Altman på X efter helgens turbulens.

Källa: AFP, Danmarks Radio, Reuters, New York Times