Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi finländare äter mer vegetariskt – och gör andra klimatsmarta val i vardagen för att bromsa klimatförändringen

En person som i en matbutik böjer sig fram för att plocka en vara ur en kyl-hylla.
Bildtext Vi finländare är allt mer medvetna om klimatförändringen, och gör aktiva val i vardagen för att bromsa den.
Bild: Aalto Puutio / Yle

Nästan hälften av kvinnorna, och en tredjedel av männen, har valt att äta mer vegetariskt för att bromsa klimatförändringen. Det visar en färsk rapport.

Det är Institutet för hälsa och välfärd THL som har publicerat sin rapport Hälsosamma Finland, i vilken man för första gången också har ställt frågor om finländarnas inställning till klimatet och klimatförändringen.

Undersökningen visar att oron för klimatförändringen har blivit mer allmän, särskilt bland unga kvinnor.

Bland kvinnor i åldern 20 till 39 år säger nästan hälften att de känner mycket, eller till och med väldigt mycket oro för klimatet och klimatförändringen.

Bara sju procent av dem som svarat på frågorna om klimat och hållbarhet säger att de inte alls känner sig oroade över klimatförändringen.

Vegetarisk kost och mindre bilkörande

Hälsomyndighetens rapport visar ändå att finländarna gör aktiva val i vardagen för att bromsa klimatförändringen.

Bland annat säger 46 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att de har valt att äta mer vegetariskt, med miljön i åtanke.

Ett stapeldiagram som visar att kvinnor i större utsträckning har valt att övergå till en mer växtbaserad diet för att bromsa klimatförändringen, i alla åldersgrupper.

Många säger ändå att de är osäkra på vad de kan göra för att minska sitt klimatavtryck, och vilka råvaror som egentligen är klimatvänliga.

”Redan små handlingar har en stor betydelse ifall tillräckligt många aktiverar sig. Till exempel kan man ersätta en del av köttet i makaronilåda med växtbaserade proteinkällor”, säger specialforskare Laura Sares-Jäske i THL:s pressmeddelande.

En laddstation för elbilar. En gul kabel är kopplad till stolpen. I bakgrunden en korsning.
Bildtext 32 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen sa att de har minskat på bilkörande, eller bytt till en mer klimatsmart bil.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

En stor del, 70 procent av alla som svarade på undersökningen, sa att de i sin vardag också funderar på sin konsumtion, och köper färre saker för att spara på miljön.

En tredjedel säger att de har minskat på sitt bilkörande, eller köpt en ny bil som förbrukar mindre fossila bränslen.

Viktigt att såväl medborgare som regering aktiverar sig

Institutet för hälsa och välfärd THL säger i pressmeddelandet att det är viktigt att var och en av oss funderar på våra val och att regeringen tar sitt ansvar.

”Att regeringen och regeringsprogrammet förbinder sig till att följa klimatlagens bestämmelser om hur Finland ska minska på sina utsläpp är viktigt. Det visar ett gott exempel för hur vi alla ska ta vårt ansvar”, säger överläkare Mikaela Grotenfelt-Enegren.

Porträtt på Mikaela Grotenfelt-Enegren.
Bildtext Genom att göra aktiva val i vardagen kan vi också minska vår egen oro för klimatförändringen, säger Mikaela Grotenfelt-Enegren i rapportens pressmeddelande.
Bild: Niklas Fagerström / Yle

Grotenfelt-Enegren poängterar också att det är viktigt att se till att alla har råd att delta i klimattalkot, i alla socioekonomiska klasser.

Sammanlagt 61 000 slumpmässigt valda finska medborgare deltog i undersökningen, som stod som grund för rapporten Hälsosamma Finland. Av dem fick 14 000 deltagare i åldern 20 till 74 år svara på frågor om klimatförändringen och hållbarhet.

Här kan du bekanta dig med hela rapporten (på finska).