Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt hävs igen – detta har hänt

Uppdaterad 21.11.2023 13:22.
En kvinna sitter i en fotölj men en bärbar dator i famnen.
Bildtext Eeva-Kaisa Ikonen fungerar som bildningsdirektör så länge rekryteringen pågår.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

På måndagen beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt att häva valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningschef. Det är andra gången som Ikonens anställning hävs. Vad har riktigt hänt? Det här är tidslinjen.

Hösten 2020. Kyrkslätts långvariga bildningsdirektör Hannele Kujala går i pension. Vid sidan av sitt eget jobb tar dåvarande chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich även hand om direktörsjobbet, i väntan på att en ny bildningsdirektör väljs.

Mars 2021. Kyrkslätts kommunstyrelse röstar om ny bildningsdirektör. Valet står mellan Flemmich och Eeva-Kaisa Ikonen. Dåvarande kommundirektör Tarmo Aarnio föreslår Flemmich till posten, men kommunstyrelsens val faller på Ikonen.

Valet av Ikonen utlöser en konflikt mellan Samlingspartiet och SFP, som misstänker språkpolitiska orsaker bakom valet av Ikonen. De som röstade för Ikonen framhäver ändå kompetens som den avgörande faktorn. I april väljs Flemmich till bildningsdirektör i Grankulla.

Mikael Flemmich vill att kommunstyrelsen omprövar beslutet, men hans rättelseyrkan förkastas. Istället driver Flemmich frågan vidare till förvaltningsdomstolen.

Oktober 2022. Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen fattar beslut om att slå ihop den svensk- och finskspråkiga utbildningsförvaltningen till en enhet. Omorganiseringen träder i kraft i januari 2023.

April 2023. Astrid Kauber väljs till utbildningsdirektör. Valet får kritik direkt, eftersom Kauber inte anses ha de kunskaper i svenska som krävs för posten. Också rekryteringsprocessen kritiseras för att ha varit enspråkigt finsk; annonsen lades endast ut på finska.

I maj väljs Virpi Sailas till ny kommundirektör i Kyrkslätt. Också här väcks frågan om tillräckliga kunskaper i svenska.

Juni 2023. Valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör hävs i förvaltningsdomstolen. Enligt domstolen var beslutsunderlaget i kommunstyrelsen för svagt, och någon objektiv jämförelse av kandidaternas meriter gjordes inte heller. Ikonen fortsätter att sköta jobbet som ställföreträdande direktör.

September 2023. Eeva-Kaisa Ikonen väljs på nytt till bildningsdirektör. Efter valet lämnar Mikael Flemmich in en begäran om omprövning till kommunen, i vilken han påpekar att kommundirektör Virpi Sailas var jävig när hon i september föreslog Ikonen till tjänsten. Sailas omnämns som en av Ikonens referenser i ansökan.

Kyrkslätt återinför samtidigt egna enheter för den svensk- respektive finskspråkiga bildningen. ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron. Utöver att lyssna, är det viktigt att stanna upp och fundera på om vi kan hitta bra lösningar tillsammans. Jag har lyssnat och funderat på olika lösningar och har beslutat att genomföra en ändring i förvaltningsorganisationen inom Kyrkslätts bildningstjänster”, säger Eeva-Kaisa Ikonen i ett pressmeddelande. Omorganiseringen träder i kraft i november 2023.

Endast två sökte tjänsten som svensk utbildningschef när ansökningstiden gick ut i november.

20 november 2023. Kommunstyrelsen häver valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Tjänsten ska nu ledigförklaras på nytt. Under tiden fungerar Ikonen som ställföreträdande bildningsdirektör.