Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Styrelseledamöter om det uppskjutna sparbeslutet inom Österbottens välfärdsområde: ”Ett beslut kommer vi att få, om vi är nöjda är en annan sak”

Två män i två sammanfogade bilder.
Bildtext Rainer Bystedt (SFP) och David Pettersson (KD) är styrelseledamöter i Österbottens välfärdsområde.
Bild: Jasmine Urwäder & Anna Wikman / Yle

Alla vet att det måste sparas, men när det kommer till hur det ska sparas finns det partivisa och regionala skillnader, säger David Pettersson (KD) från välfärdsområdets styrelse. Styrelsekollegan Rainer Bystedt (SFP) vill att vårdkedjorna hålls i skick.

På måndagen skulle Österbottens välfärdsområde ta ett beslut gällande det omdebatterade sparpaketet på 30 miljoner euro inför nästa år. Men det blev inget beslut med hänvisning om att samarbetsförhandlingarna inom välfärdsområdet måste vara klara först.

Enligt David Pettersson (KD), styrelseledamot i välfärdsområdet, handlar det om juridik men inte enbart.

– Jag tror också att det handlar lite om politik. Att man vill ge bilden av att man tar det här på allvar, att man faktiskt nu inte lättvindligt bara kapar bort 30 miljoner på en gång, utan att det är genomtänkt, säger Pettersson.

Hans kollega i styrelsen, Rainer Bystedt (SFP), håller inte med. Han säger att det är juridiken som styr, att samarbetsförhandlingarna måste vara klara. Samarbetsförhandlingar ska vara klara 14 december och 15 december ska styrelsen ta ett beslut.

– Då utgår jag nog ifrån att vi har ett paket. Om det lyckas, med alla 30 miljoner som är påtänkta, vill jag inte skriva under i dagsläget. Men så är det ju tänkt åtminstone, säger Bystedt.

Pettersson: ”Man har de lokala glasögonen som ser igenom”

Det blev ändå ett långt möte under måndagen med många diskussioner. Pettersson säger att alla har en samsyn över att besparingarna måste göras, men när det kommer till hur de ska göras finns det skillnader både mellan partier och mellan regioner.

– Även om vi nu alla försöker och eftersträvar att vara välfärdsområdets politiker. Så nog har man ändå de lokala glasögonen som man ser igenom på sakerna, säger Pettersson.

Hur mycket är det en regional dragkamp nu inom styrelsen, Rainer Bystedt?

– För min del är det klart att jag bevakar mina egna områden, men som styrelseledamot har vi nog hela Österbotten i vårt perspektiv. Jag är en av dem som har påtalat väldigt mycket att vi måste ha vårdkedjorna i skick, svarar Bystedt.

Bystedt, vars hemkommun är Vörå där vårdavdelning i Oravais finns på sparlistan, lyfter fram både jouren i Jakobstad och Kristinestad som viktiga för att ha en stabilitet i vården.

Bystedt: Tar man bort något måste man också ha ersättande verksamhet

Bystedt är också kritisk till beredningen och tycker att konsekvensbedömningarna är ofullständiga.

– Konsekvensbedömningar betyder att du ska kunna påvisa ersättande verksamhet om du tar bort någonting. Och sen ska du också kunna påvisa de ekonomiska realiteterna i sammanhanget. Och det tycker jag kanske har brustit på många ställen, säger Bystedt.

Bystedt jämför de allmänmedicinska avdelningar som funnits på sparlistorna med när en skola hotas av stängning.

– Tar man en skola som dras in då måste man också kunna säga vart du flyttar barnen, hur fördelningen i klasserna blir och så vidare, säger Bystedt.

– Sen borde man också kunna säga att det här sparar så och så mycket pengar. Och det är det som jag kanske inte tror att det gör, tillägger han.

Omkring 50 människor sitter i ett auditorium.
Bildtext Arkivbild: Välfärdsområdets fullmäktige ska godkänna budgeten 20 december.
Bild: Anna Ruda / Yle

Pettersson är också skeptisk till ifall en del sparförslag faktiskt kommer att spara pengar på lång sikt, speciellt vad gäller äldrevården när befolkningen blir allt äldre.

– Vi har redan tagit bort serviceboendeplatser. Enligt det här programmet kommer vi att minska på allmänmedicinska avdelningsplatserna, där ungefär en fjärdedel av de patienter som vårdas väntar på plats på ett effektiverat serviceboende, säger Pettersson.

– Så ja, vi har en del saker som är bra i sparprogrammet. Att vi ska utöka den rehabiliterande och förebyggande verksamheten. Men även om vi gör det kommer vi ändå att behöva alla de platser som vi har idag, tillägger han.

Välfärdsområdesstyrelsen tar beslut om förändringarna i servicenätet den 15 december och därefter ska fullmäktige godkänna budgeten den 20 december.

Både Bystedt och Pettersson tror att de kommer kunna fatta ett beslut 15 december.

– Vi är beslutsfattare och är tvungna att ta beslut, så nog kommer vi att göra det. Om vi är nöjda med det är en annan sak, säger Pettersson.

– En helt annan sak, säger Bystedt.

Diskussion om artikeln