Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu svarar Petteri Orpo på kritiken om nedskärningar mot de unga

Uppdaterad 21.11.2023 17:45.
Nasima Razmyar (SDP) talar i riksdagens plenum. Bakom henne skymtar statsminister Petteri Orpo (Saml) i regeringsbåset. Han håller sig för pannan.
Bildtext SDP:s Nasima Razmyar säger att regeringen krossar de ungas framtidsdrömmar.
Bild: Lehtikuva

66 hade bett om ordet i interpellationsdebatten om de ungas framtid. Omröstningen sker på onsdag klockan 14.

Interpellationsdebatten om de ungas framtid inleddes på tisdagen strax efter klockan 14 i plenum med att statsminister Petteri Orpo gav sitt svar.

Efter det var det riksdagsledamot Nasima Razmyars tur som första undertecknare av interpellationen och sedan följde alla partiers gruppanföranden. Omröstningen om interpellationen sker först på onsdag.

Orpo: Det här är en viktig diskussion

Statsminister Petteri Orpo inleder sitt svar på interpellationen inleds med att säga att beslutsfattarna behöver skapa framtidshopp för de unga. Han förklarar, som väntat, att nedskärningarna regeringen planerar görs för att balansera ekonomin i det Finland där de unga ska leva i framtiden.

– Till er unga vill jag säga: Vi fattar de här besluten för att ni ska ha förutsättningar att bygga upp ett gott liv, säger Orpo på svenska i plenisalen.

Vi fattar de här besluten för att ni ska ha förutsättningar att bygga upp ett gott liv

Petteri Orpo (Saml)

Orpo ser interpellationen som ett försök att få regeringen att backa i sina planerade arbetsmarknadsreformer. Han säger att också de görs för de unga, för att göra det lättare att få jobb, och ser kritiken om många visstidsanställningar i sträck som skrämseltaktik.

Statsministern påminner också om att många undersökningar visar att de flesta unga mår bra i dag, men att det behövs satsningar på mental hälsa, och påminner om regeringens beslut om en terapigaranti för unga som ska vara i kraft från 2025.

Det handlar interpellationen om

  • Interpellationen om ungdomens framtid har undertecknats av Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De Gröna. Oppositionspartierna Centern och Rörelse Nu är inte med på den.

  • Huvudkritiken ligger i att regeringens planerade nedskärningar i hög grad drabbar unga personer. Interpellationstexten fokuserar särskilt på de frysta indexförhöjningarna av studiestödet, de planerade förändringarna i arbetsvillkor samt sänkningen av åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet.

  • Också regeringens otillräckliga åtgärder för klimatkrisen nämns i interpellationen som något som drabbar särskilt unga.

  • En interpellation är en fråga som ställs till regeringen i syfte att mäta regeringens förtroende. Regeringen ska svara inom 15 dagar och sedan följer debatt och omröstning i plenum. Omröstningen om den här sker på onsdag.

SDP:s Razmyar: Regeringen krossar de ungas drömmar

Riksdagsledamot Nasima Razmyar är den som lämnat in interpellationen och svarar på statsministerns svar.

Razmyar upprepar att regeringen har många nedskärningsförslag som sammanlagt drabbar de unga väldigt hårt.

– Regeringen krossar de ungas framtidsdrömmar, säger Razmyar, och kallar regeringens satsningar på unga för kosmetiska.

De Gröna och Vänsterförbundet fokuserar på barnfattigdom

De Grönas partiordförande Sofia Virta fokuserar i sitt gruppanförande framför allt på barnskyddet och barnfattigdom. Virta frågar varför regeringen sänker åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet när det i dag finns många 23–25-åringar som behöver tjänsten.

Virta säger också att De Grönas skuggbudget kommer att visa att Finland kunde klara sig på mindre lån, men ändå satsa 0,5 miljarder mer på de unga.

Också Vänsterförbundets gruppanförande lyfter upp barnfattigdomen. Riksdagsledamot Timo Furuholm läser upp unga personers upplevelser av fattigdom i sina familjer.

Sannfinländarna, KD och SFP: De unga tror visst på framtiden

Ari Koponen håller Sannfinländarnas gruppanförande och säger att interpellationen ger fel bild av de ungas syn på framtiden. Han nämner Sitras framtidsundersökning som säger att många finländare har en stark framtidstro, också de unga.

– Oppositionspartiernas är nog mera oroliga för sitt väljarstöd än för de unga, säger Koponen.

Också Kristdemokraternas Päivi Räsänen säger att de unga känner ett större framtidshopp än vad oppositionen låter påskina. Henrik Wickström som sköter SFP:s gruppanförande är inne på samma spår.

Wickström påpekar också att studiestödsreformen ska stöda slutförandet av studierna och att regeringens arbetsmarknadspolitik ska göra det lättare att anställa unga.

– En stabil statsekonomi tryggar framtidens välfärdssamhälle, säger Wickström.

Centern föreslår misstroende mot regeringen

Oppositionspartiet Centern har inte skrivit på den aktuella interpellationen. I sitt gruppanförande föreslår Centerns ledamot Olga Oinas-Panuma ändå att regeringen inte ska åtnjuta riksdagens förtroende.

– Regeringen kör ner närservice som de unga behöver och har inte gjort tillräckligt för att främja de ungas välmående regionalt sett.

Omröstningen om interpellationen sker på onsdag klockan 14.