Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Pappersmuggarnas tid kan snart vara förbi – i Paris serveras snabbmaten redan i plastkärl

En ung person som är i beråd att äta en hamburgarmeny. Kärlen är av plast.
Bildtext Så här serveras hamburgarmenyn på Mc Donald´s i Frankrike. Bilden togs i Paris på tisdagen. Den finlandssvenska familjen som åt måltiden beskriver kärlen som plastiga men mjuka.
Bild: Johanna Häggblom

Det är stor skillnad mellan att återanvända förpackningar och att återvinna förpackningsmaterial. Livsmedelsindustrin befarar kostnader på hundratals miljoner om EU-regler blir verklighet.

Ali Harlin dricker kaffe ur en pappersmugg. Han berättar att sådana här engångsmuggar kan bli ovanligare i framtiden.

Ali Harlin ser på en engångsmugg han har i handen. Utomhus, lite snö på marken.
Bildtext Forskningsprofessor Ali Harlin säger att miljöfördelarna måste bedömas från fall till fall om man återanvänder förpackningar i stället för att återvinna materialet.
Bild: Erik Sandström / Yle

– Restauranger kan bli tvungna att använda muggar som kan återanvändas, säger Harlin som är forskningsprofessor vid Statens tekniska forskningscentral VTT.

Han syftar på de aktuella förhandlingarna om nya EU-regler för förpackningar. Ett mål är att använda förpackningar flera gånger. Snabbmatsrestauranger kan till exempel få lov att slopa engångskärlen för kunder som äter i restaurangen.

Skogsindustrin i Finland är en stor spelare när det gäller förpackningar. Bland annat mjölk och saft säljs i kartongförpackningar. Men kartongförpackningarna kan vara svåra att använda på nytt, eftersom förpackningen bland annat måste tåla att tvättas.

– Vinnaren i det långa loppet är förmodligen plastbehållare, säger Harlin.

Omröstning i Europaparlamentet

Är det mer miljövänligt att återvinna eller återanvända?

I teorin är det möjligt att återvinna Ali Harlins kaffemugg för att tillverka en helt ny förpackning. Enligt honom är det oklart vad som är mer miljövänligt.

– Fördelarna måste bedömas från fall till fall, säger Ali Harlin.

Återvinning eller återanvändning

  • Återanvändning betyder att själva förpackningen används flera gånger. Enligt lagförslaget ska fler förpackningar gå att återanvända. I Finland användes tidigare till exempel ölflaskor av glas som tvättades och användes på nytt.

  • Återvinning betyder att förpackningens material tas till vara, till exempel för att tillverka en helt ny förpackning.

  • Energiåtervinning kan ses som en slags återvinning. Då bränns avfallet upp och används som energi.

Återanvändbara förpackningar kan minska nedskräpningen och koldioxidavtrycket överlag. Men i vissa fall kan alltså effektiv återvinning av materialet vara bättre.

Det beror bland annat på logistiken för att forsla omkring förpackningarna och tvätta dem. Det beror också på hur många gånger man räknar med att en förpackning kan användas.

– Om du har en kopp som behöver tvättas så behövs vatten, tvättmedel och energi. Och så kan också transporten leda till utsläpp då den förs tillbaka, säger Ali Harlin.

Frankrike har redan förbjudit engångsförpackningar på alla restauranger och snabbmatskedjor. Det har gett upphov till flera nya frågor och krav på övervakning. I början var det till exempel många som ville ta hem de nya kärlen från Mc Donald's.

Ett rött plastkärl.
Bildtext Plastkärlen på Mc Donald's i Frankrike är försedda med ett litet chip för att kunna kontrollera att de inte slängs i sopkärlen.
Bild: Johanna Häggblom

90 procent av pantflaskorna blir nytt material

EU-lagen väcker en del protester i Finland, bland annat inom livsmedelsindustrin.

Ett av förslagen är att en andel av förpackningarna ska kunna användas igen. Förpackningar som kan användas flera gånger skulle kräva stora investeringar för att kunna tillverka förpackningarna.

Det skulle också kräva helt nya logistikkedjor. Inom förpackningsbranschen anser man att det redan finns ett fungerande system.

En mängd tillplattade plastflaskor i stora sopkärl i ett rum bakom en maskin för att återlämna pantflaskor.
Bildtext Över 90 procent av pantflaskorna återvinns. Plast, aluminium och glas plattas krossas och blir råvara för nya förpackningar. Återvunnet plast används ändå inte för livsmedel på grund av kontamineringsrisken.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

– Vi är inte emot återanvändning, men vi lobbar för ett undantag om det finns ett tillräckligt bra system för återvinning, säger Pasi Nurminen, vd för Palpa som håller i trådarna för systemet med pantflaskor i Finland.

Över 90 procent av flaskorna och burkarna som berörs av pantsystemet återvinns i dag. Aluminium, glas och genomskinlig plast går att återvinna för att tillverka helt nya förpackningar.

En mängd kemikalier i återvunnen plast

Oberoende om man återanvänder plastkärl eller återvinner plast finns det utmaningar. För det mesta används helt nytt material för livsmedelsförpackningar, för att minska riskerna för föroreningar.

Det finns tusentals kemikalier som används i plast och en del av dem är giftiga. För livsmedel är bestämmelserna om kemikalier betydligt strängare. Forskning vid Göteborgs universitet visar att det kan bli problem då plasten återvinns.

Forskarna hittade hundratals giftiga kemikalier i plastpellets, alltså plast som återvunnits.

– Om inte olika slags avfall hålls ifrån varandra så finns det risk för att förpackningar kontamineras för kemikalier, säger Bethanie Carney Almroth, professor vid Göteborgs universitet.

Bethanie Carney Almroth, porträtt i somrigt väder.
Bildtext Professor Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet forskar i ekotoxikologi och zoofysiologi.
Bild: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Carney Almroth ser pantsystemet för PET-flaskor som ett bättre system, eftersom det är mer slutet och riskerna för kontaminering är lägre.

– Men även där sker en ackumulering av plastiska ämnen över återvinningscyklar. Så det är inget perfekt system.

Carney Almroth ser positivt på EU-lagarna som kan främja återanvändning. Hon säger att det första steget borde vara att producera färre och använda mindre förpackningar.

Det andra steget är att återanvända förpackningarna.

– Det krävs ny infrastruktur och investeringar för att det ska funka.

Källsortering på fransk snabbmatsrestaurang.
Bildtext Längst ner till höger ska snabbmatsrestaurangens kunder kasta plastkärlen.
Bild: Johanna Häggblom

Samtidigt måste man alltid veta vad som har varit i förpackningen.

– De här förpackningarna kan också bli kontaminerade, så man måste hela tiden måna om det, säger Carney Almroth.

Vad kan du tänka dig att köpa i återanvända förpackningar? Kommentera!

Diskussion om artikeln