Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är nöjda med familjepolitiken – kvoter och jämställdhet väcker blandade känslor

Pappa och barnvagn.
Bildtext Familjeledighetsreformens syfte var att öka jämställdheten i samhället.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Reformen av familjeledigheterna har tagits väl emot av finländarna. Papporna vill satsa på höjd föräldradagpenning och en del mammor vill vara länge hemma.

Merparten av finländarna tycker att statsmakten har lyckats i att främja familjernas och barnens välmående, visar Befolkningsförbundets familjebarometer. Andelen nöjda ökade jämfört med tidigare undersökningar.

Två av fem tycker ändå inte att statsmakten stöder barnfamiljerna tillräckligt. Kvinnor som lever i en barnfamilj och Sannfinländarnas anhängare är mest missnöjda.

Papporna vill ha högre föräldradagpenning

Reformen av familjeledigheterna har enligt undersökningen tagits väl emot. Båda föräldrarna fick i reformen en kvot på 160 dagpenningsdagar.

– Å andra sidan var ganska många missnöjda med att föräldrarna fick lika långa kvoter, och att bara en del av dagarna kan ges till den andra föräldern. Speciellt papporna tycker att ett bättre sätt att uppmuntra män att ta ut längre familjeledigheter skulle vara att höja föräldradagpenningen, säger forskare Noora Lehtonen vid Befolkningsförbundet.

Materialet samlades in i augusti 2022, ungefär samtidigt som reformen trädde i kraft. De som svarade hade alltså ingen erfarenhet av själva reformen.

En förälder skuffar en barnvagn ute i vinterväder.
Bildtext Finländska barn vistas gärna ute på vintern.
Bild: Katja Halinen / Yle

Tudelningen bland barnfamiljerna oroar många

Tre av fyra finländare tycker att det är viktigt att stödja barnfamiljernas boende. Samtidigt har boendekostnaderna och de allmänna levnadskostnaderna stigit de senaste åren.

Finländarna är med andra ord allt mer oroade över tudelningen bland barnfamiljerna och boendekostnaderna upplevs vara något där de behöver mer stöd.

Tre fjärdedelar vill höja barnbidraget för låginkomsttagare med 200 euro. Det här kan anses vara lite överraskande med tanke på filosofin om att alla ska få lika.

– Jag tolkar resultatet som att det finns en oro för en tudelning bland familjerna som syns väldigt starkt, och inte så att man ska ge mindre till barnfamiljer överlag, säger forskningsdirektör Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet.

Finländarna tycker fortfarande att möjligheten till vårdledighet och hemvårdsstöd behövs.

Anna Rotkirch i vinterrock
Bildtext Forskningsdirektör Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet säger att finländarna oroar sig för tudelningen i samhället.
Bild: Niklas Sandström

Speciellt vården av de yngsta barnen väcker känslor

Det finns stora skillnader i sättet att se på jämställdhetsarbetet som gjorts som en del av familjepolitiken. Drygt 20 procent av kvinnorna och 45 procent av männen tycker att jämställdheten har stötts för mycket.

Enligt Anna Rotkirch kan en förklaring till siffrorna vara att det finns mycket olika åsikter, i synnerhet vad gäller vården av 0-3-åriga barn.

– Det finns många människor i Finland som tycker att det är familjens egen sak hur de vill dela. Det finns mammor som vill vara länge hemma. Själv tycker jag att en mångsidighet med många olika lösningar kan passa.

Forskarnas övergripande slutsats av rapporten är att nuvarande och kommande regeringar inte ska studsa fram och tillbaka, utan driva en långsiktig familjepolitik.