Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bygget av Sandögatans cykelbana i Vasa tar paus över vintern

Anläggandet av cykelbanan längs Sandögatan i Vasa tar paus över vintern. Under pausen har de nya trottoarerna och cykelvägarna en yta av krossgrus, och den slutliga asfalteringen av körbanorna görs i vår och sommar.

Bygget har försenats på grund av att marken sett annorlunda ut än förväntat och i synnerhet schaktningarna blev man tvungen att göra på ett annat sätt än planerat. Därför förlängs tidtabellen till nästa år.

Bygget kommer att fortsätta så fort tjälen har gått ur marken. Då görs bland annat trädplanteringar, sten- och asfalteringsarbeten samt andra färdigställande arbeten. Dessutom kommer sträckan mellan Strandgatan och Inre hamnen och sträckan mellan Rådhusgatan och Handelsesplanaden att byggas under nästa år.

Relaterat

Ingå och Raseborg får pengar som gynnar fotgängare och cyklister

I dag (tis 28.11) fick Ingå glada nyheter, då det stod klart att statliga trafik- och kommunikationsverket Traficom beviljat kommunen 120 000 för byggandet av en bro över Ingå å i centrum av kyrkbyn.

Bron är avsedd för den lätta trafiken.

Också Raseborg får pengar för två olika projekt. Det ena handlar om att skapa parkering för cyklar som Traficom ger 59 250 euro till. Det andra handlar om att skylta ut cykelrutter för 41 750 euro.

Projekten ingår i Traficoms statligt finansierade investeringsprogram för förbättrandet av gång- och cykelvägar.

Tarvobron i Munksnäs stängs av – välj annan rutt för din promenadrunda

Östra Tarvobron stängs av, eftersom det inte är tryggt att röra sig på den.

Helsingfors stad ber dem som rör sig i området att ta en cirka 200 meter lång omväg längs Ritobergsvägen. Skyltar har satts ut.

Det är frågan om en 150 meter lång pontonbro i Munksnäs, mellan fastlandet och holmen Tarvo. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik.

Staden uppger i ett pressmeddelande att bron från år 1998 tjänat klart. Den behöver, speciellt efter skador från de senaste vinterstormarna, ersättas med en ny.

Sininen kyltti jossa tietoja pyöräilijöille.

Nya skyltar för cyklande Vasabor – staden ska också satsa på vinterunderhållet

Totalt ska det bli 50 kilometer nya gång- och cykelvägar.

Österlånggatan i Åbo får cykelvägar och bilvägen blir smalare

Enkelriktade cykelvägar planeras på båda sidor av Österlånggatan i Åbo. Samtidigt blir bilvägen smalare, och träd och buskar ska dessutom planteras där det idag finns parkeringsplatser.

Åbo stadsfullmäktige valde igår efter omröstning att gå vidare med planerna. Rösterna föll 47 mot 18.

Ett motförslag från Sannfinländarna om att remittera ärendet och flytta cykelvägarna till Kuppisgatan röstades ner.

Upprustningen av Österlånggatan kostar 17 miljoner euro.

Nu går ärendet vidare med mer noggrann planering.

Storindustriområdet i Karleby får cykelväg

En ny led för lätt trafik kommer att byggas på storindustriområdet i Karleby inom de närmaste åren.

Rutten kommer sannolikt att gå från Fabriksgatan genom arméns tidigare depåområde fram till Port Tower. Rutten kommer att ha en längd på 1,4 kilometer.

I dag finns det ingen cykelväg på området och cyklisterna är tvungna att färdas bland den tunga trafiken.

Säsongsförlängning för Åbos stadscyklar – är i bruk fram till jul

Åbos stadscyklar kan stanna kvar på gatorna ända fram till jul.

Tanken var egentligen att stadscyklarna skulle plockas bort i slutet av oktober, men de nya cyklarna har varit populära och använts mer än förväntat.

Under årets säsong har det gjort totalt 253 000 stadscykelturer.

Stadsmiljönämnden i Åbo diskuterade cyklarna och godkände förslaget under sitt möte på tisdagen.