Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lastbilsvis med operationsutrustning, rullstolar och sjukhussängar skickades från HUS till Ukraina: ”Största hjälpförsändelse vi någonsin har gjort”

Uppdaterad 23.11.2023 09:54.
Operationssal vid Tölö sjukhus.
Bildtext En operationssal vid Tölö sjukhus, en stor del av sjukhusets utrustning har skickats till Ukraina.
Bild: Yle / Thomas von Boguslawski

HUS skickade medicinsk utrustning till det krigsdrabbade Ukraina. Från det före detta Tölö sjukhus kunde man skicka viktig utrustning för operationssalar.

– Det råkade sig att vi skulle tömma ett helt sjukhus samtidigt som behovet i Ukraina var skriande. Därför fick vi ihop glädjande mycket utrustning.

Det säger Aaro Toivonen, som är direktör för säkerhet och beredskap vid HUS.

Sjukhuset han avser är Tölö sjukhus, som i våras tömdes då HUS flyttade verksamheten till Brosjukhuset i Mejlans sjukhuscampus.

Skriande behov av hjälp

När Ryssland år 2022 anföll Ukraina blev behovet av sjukvårdsartiklar fort enormt. EU:s civilskyddsmekanism aktiverades, och man började kartlägga vad för hjälp som behövdes i Ukraina.

Medlemsländerna tillfrågades vad de kunde bidra med i form av bland annat medicinsk utrustning. Inrikesministeriet tog emot bollen och man började reda ut vad man kunde ge utan att äventyra det egna behovet.

Verksamheten koordinerades i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen.

Efter att man från Tölö sjukhus i våras hade flyttat det man kunde använda i HUS andra enheter, såg man över vad man hade som fanns på listan över vad man i Ukraina hade sagt sig behöva.

– Att vi i HUS kunde ge utrustning från just Tölö sjukhus, med dess utrustning för traumakirurgi, var ju lägligt, säger Toivonen.

Bland det som i våras skickades till Ukraina från Tölö sjukhus fanns belysningsenheter för operationssalar, sjukhussängar med tillhörande madrasser, monitorer, rullstolar, blyskärmar och blodtrycksmätare.

Också från andra enheter inom HUS fick man ihop material. Mycket var givetvis använt, men allt i sådant skick att det ännu gott kunde användas.

Två rullstolar står i hörnet av ett rum.
Bildtext Bland annat rullstolar skickades till Ukraina. (Arkivbild)
Bild: Yle/Maria Wasström

Frivilliga hjälpte till med att noggrant packa ihop allt så att det inte skulle gå sönder under transporten. Försörjningsberedskapscentralen ordnade med transport inom EU:s civilskyddsmekanism.

Det här är enligt Toivonen den största enstaka hjälpförsändelse HUS någonsin har gjort. Han vill tacka alla frivilliga och HUS anställda som var med och hjälpte till.

– Det var fråga om flera lastbilar fulla med diverse sjukvårdsartiklar. Men tyvärr är det en droppe i havet när man ser till behovet i Ukraina.

Bad om fotografier

Alltihop skickades till nödhjälpsdepåer i Polen och Rumänien, varifrån det distribuerades vidare.

Aaro Toivonen säger att man var medvetna om att läget var kaotiskt, och att det fanns risk för att de viktiga medicinska förnödenheterna till exempel kunde hamna på svarta börsen.

– Vi övervakade att allt kom fram dit det skulle. Bland annat fick vi fotografier så att vi kunde se att hjälpen kommit fram.

Det här är inte den enda gången HUS har skickat material till behövande platser. Man har till exempel i mindre skala skickat förnödenheter till u-länder via olika hjälporganisationer, berättar Toivonen.

– Vi kastar inget som ännu går att använda. Det skulle vara en synd, särskilt när läget i världen är som det är.

Diskussion om artikeln