Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Inte ett kommunalt organs uppgift att tredska med en domstol” – Vasa stad kallar till möte med kommunerna i Vasaregionen

Uppdaterad 22.11.2023 16:43.
En man med grått hår, skjorta och en röd tröja ovanpå ser in i kameran i ett mjukt ljus.
Bildtext Hans Frantz (SFP) leder det tillfälliga utskott som Vasa stadsfullmäktige tillsatt för att utreda förtroendet för stadens fem ledamöter i Vasaregionens avfallsnämnd.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Nästa vecka möts kommun- och stadsstyrelseordföranden i de sex kommuner som ingår i Vasaregionens avfallsnämnd. På agendan står att diskutera det aktuella läget inom avfallsnämnden.

Hans Frantz (SFP) har kallat till mötet. Frantz leder ett tillfälligt utskott i Vasa med uppgift att bereda ärendet om stadens ledamöter i avfallsnämnden ska avsättas.

– När fullmäktige fattade beslut om att tillsätta ett tillfälligt utskott lades det till en punkt om att Vasa ska samla medlemskommunerna till ett möte, säger Hans Frantz (SFP).

Vasa stads tillfälliga utskott ska ha sitt första möte den sjunde december. Men Frantz har redan hunnit diskutera ärendet med sin ordförandekollega i Korsholm, Rolf Sund (SFP), där man också har tillsatt ett tillfälligt utskott med uppgift att bereda ärendet om att avsätta Korsholms ledamöter i avfallsnämnden.

– Vi har pratat med varandra om hur vi ska gå framåt, säger Frantz.

Och hur kommer ni att göra?

– Vi ska gå genom det här grundligt. Vi ska diskutera med medlemmarna i nämnden och också med kommunerna, säger Frantz.

På onsdagseftermiddagen höll det tillfälliga utskottet i Korsholm sitt första möte. Några stora beslut blev inte fattade utan det här var ett första möte för att fundera hur arbetet ska läggas upp, säger ordförande Rolf Sund (SFP).

– Vi bröt inga stora berg i dag. Vi kommer att inleda arbetet genom att höra sakkunniga om hela den här lagproblematiken, säger Rolf Sund efter mötet.

När nästa möte hålls är inte fastslaget än.

Domstolen: Nämndens beslut är lagstridiga

Det hela bottnar i en omkring tio år lång tvist, ska fastighetsägaren eller kommunen upphandla transport av brännbart avfall och slam. I år har Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM), som övervakar att avfallslagen följs, vid upprepade tillfällen uppmanat Vasaregionens avfallsnämnd att ändra sitt beslut om avfallstransporterna och gå in för ett kommunaliserat system. NTM-centralen har också gett nämnden ett vite på 40 000 euro samt ett löpande vite på 50 000 euro som höjs med 15 000 euro var tredje månad.

Också Vasa förvaltningsdomstol har konstaterat att nämndens beslut om avfalls- och slamtransporterna är lagstridiga.

Den nya avfallslagen är inte helt tydlig och har också kritiserats för att vara just otydlig. Vid en fråga om tolkning av lagen är det i det här fallet Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som har sista ordet. Just nu väntar man på besvärsrätt hos HFD, tills dess är det Vasa förvaltningsdomstols beslut och tolkning av lagen som gäller.

Delad nämnd

Efter avfallsnämndens möte i tisdags konstaterade ordförande Anna-Lena Ahlnäs (SFP) att de gör som kommunerna har sagt till dem att göra och fortsätta med en fastighetsbaserad upphandling av transporterna. Det oaktat har flera kommuner under höstens lopp uppmanat nämnden att följa domstolens beslut, bland annat Vasa, Korsholm, Malax och Storkyro.

– Jag har följt med det här ärendet från början och det har varit en massa diskussioner på olika plan. Det enda viktiga nu är att följa förvaltningsdomstolens beslut så länge det gäller. Det är inte ett kommunalt organs uppgift att tredska med en domstol. Tills något annat blir beslutet är det här vi ska följa, säger Hans Frantz.

Nämnden har elva ledamöter och är delad i fråga om transporterna, ofta slutar omröstningarna med siffrorna 6-5. Vasa stad som är ägarkommun har bestämt att vitet från NTM-centralen ska delas upp mellan medlemskommunerna, men att det är ledamöterna som har röstat emot NTM-centralens uppmaning och domstolens beslut som ska betala vitet.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Om systemet med transporterna kommunaliseras skulle ansvaret för upphandlingen gå till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Stormossen.

Artikeln uppdaterad 16.43 med kommentarer av Rolf Sund.