Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Havsvindprojektet utanför Korsnäs växer med över femtusen hektar – betyder inte automatiskt fler turbiner

En illustrerad bild som jämför olika kända byggnader med planerade vindkraftverken i Korsnäs. På bilden Frihetsgudinnan, Näsinneula och Eiffeltornet.
Bildtext Kraftverken i området skulle bli upp till 350 meter höga.
Bild: Sara Silvennoinen / Yle

Ett större område kunde ge ökad kapacitet. Det är en av orsakerna till att Forststyrelsen och Vattenfall vill utvidga Korsnäs havsvindprojekt.

I december 2022 vann svenska Vattenfall en konkurrensutsättning som gjorde dem till Forststyrelsens projektpartner och byggherre i Korsnäs havsvindprojekt. Nu har de två parterna tillsammans kommit överens om att utvidga projektområdet.

Redan i samband med köpet kom man överens om ett eventuellt tilläggsområde och nu vill man alltså använda sig av denna option.

Tilläggsområdet är 5 400 hektar stort och hela projektarealen går på 27 400 hektar, beläget ungefär 15 kilometer utanför kusten.

Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs, säger ändå att det inte är fråga om en så stor ändring som siffrorna möjligtvis antyder.

– Egentligen är det en ganska liten ändring, i alla fall i mina ögon, säger Båssar.

Båssar beskriver tilläggsområdet som om den norra delen av området, som kommunen redan gett planläggningstillstånd för, skulle få en liten triangelformad hatt på huvudet.

Inte nödvändigtvis fler kraftverk

Avsikten är att öka mängden el som parken producerar. Tidigare har målsättningen varit en kraftproduktion på 1 300 megawatt. Då tilläggsområdet tas med och vindparken växer i omfång kan man lyckas producera 2 000 megawatt.

Vindkraftschef Otto Swanljung vid Forststyrelsen Fastighetsutveckling förklarar att det hela ändå inte är så enkelt att området växer för att ge plats för fler enskilda turbiner eller kraftverk.

– Teoretiskt finns nu en möjlighet att öka antalet turbiner, men det är upp till Vattenfall att besluta. Samtidigt finns det en maximikapacitet vad gäller elöverföringen, Fingrids anslutning klarar bara 1 300 megawatt.

Enligt Swanljung är det inte uteslutet med två anslutningar, men det är ingenting man planerar för. Antalet kraftverk som planeras har hela tiden varit 70-100 stycken och den siffran ändras inte heller. Swanljung förklarar att det finns andra fördelar med att utvidga området.

– Då området är större finns det bättre möjligheter att optimera kraftverkens placering, för att få maximal kraft ur varje enskild turbin. Havsbottnen i den norra delen av området är också bättre lämpad och kan vara billigare att bygga på, det är också en faktor här, säger Swanljung.

Porträttfoto av kvinna med ljus jacka
Bildtext Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs, ställer sig försiktigt positiv till planerna på en massiv vindkraftspark omkring 15 kilometer utanför kusten.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Kommunen lockas alltmer av skatteintäkterna

Forststyrelsen och Vattenfall kommer i fortsättningen att utveckla det ursprungliga området och tilläggsområdet som en helhet. De kommer att lämna in ett uppdaterat planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun så snart som möjligt. Även miljökonsekvensbedömningen och planläggningen görs som en helhet.

Vindkraftsparken delar åsikterna i Korsnäs. Parken planeras på finskt territorialvatten och Korsnäs kommun har därför sista ordet gällande byggtillstånd.

En namninsamling mot vindkraftsparken samlade ifjol nästan 300 namn, men samtidigt uppskattas vindkraften kunna ge kommunen uppemot sju miljoner euro extra i fastighetsskatteinkomster per år.

Kommundirektör Christina Båssar sticker inte under stol med att de pengarna vore viktiga för Korsnäs.

– Vi ser ju på våra grannar i norr och söder att de här fastighetsskatteinkomsterna från vindkraften börjar bli ganska stora, medan staten naggar de andra inkomsterna i kanten för kommunerna. För att få ihop den här ekvationen så vore det nog bra om vi kan utvidga vår skattebas, säger Båssar.