Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill göra trafiken ännu säkrare - noll allvarligt skadade målet

Uppdaterad 23.11.2023 06:36.
Ambulans och brandbil syns genom en snöig vindruta. Trafikolycka på Myrgrundsvägen i Vasa.
Bildtext Trafikolycka på Myrgrundsvägen i Vasa, april 2019.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Målet är att ingen skadas allvarligt i trafiken i Vasa år 2050. Delmålet är att till 2030 halvera antalet olyckor som leder till personskada.

Vasa siktar på fullständig trafiksäkerhet i den långsiktiga trafiksäkerhetsplaneringen. Målet är att ingen ska skadas allvarligt i trafiken i Vasa år 2050.

Delmålet är att halvera antalet olyckor som leder till personskada till 2030. Det betyder att det år 2030 skulle ske mindre än 15 trafikolyckor med personskada i Vasa, förra året uppmärksammade polisen 33 olyckor med personskada i Vasa.

Även antalet trafikolyckor i Vasa registreras.

Totalt har 1 363 trafikolyckor rapporterats till polisen i Vasa mellan 2017 och 2021. Av olyckorna orsakade 203 personskador, fem olyckor ledde till dödsfall.

Vasaborna upplever att trafiken i Vasa är säker

I förhållande till antalet invånare inträffade färre olyckor som ledde till personskador i Vasa än i genomsnitt i hela landet.

Vasa stad har också genomfört en invånarenkät på nätet när man planerar trafikplanen.

Undersökningen undersökte bland annat synpunkter på den egna trafiksäkerheten. Generellt sett ansåg majoriteten, det vill säga 56 procent av de tillfrågade, att det var ganska eller mycket säkert att röra sig i trafiken. På motsvarande sätt ansåg 14 procent av de tillfrågade att det var ganska eller mycket farligt att röra sig i trafiken.

Stadsmiljönämnden behandlar Vasas nya trafiksäkerhetsplan på onsdag.

Bland annat ska motionen om begränsning av hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen på lokalgator behandlas.

Texten är en översättning och bearbetning av ”Vaasa haluaa tehdä liikenteestä vielä turvallisemman, tavoitteena nollata onnettomuuksien määrä”.

Diskussion om artikeln