Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer berättigade för att skydda befolkningen – ministerium avfärdar uppfödarnas kritik av fågelinfluensahantering

En person med munskydd och skyddsglasögon samt skyddsoverall i närbild.
Bildtext En veterinär gör sig redo för att ta prover på en pälsdjursgård i Karlebytrakten.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Pälsdjursuppfödarna har kritiserat Livsmedelsverkets hantering av fågelinfluensan. Jord- och skogsbruksministeriet anser ändå att verket har skött sig korrekt.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att Livsmedelsverkets åtgärder för att hantera fågelinfluensa på pälsfarmer var nödvändiga för att skydda befolkningen.

Finlands pälsdjursuppfödarförbund Fifur har kritiserat Livsmedelsverkets insatser i samband med krisen och ansett att tvångsåtgärderna delvis har varit oklara och att verkets saneringskrav har gjort det svårt för pälsfarmsföretag att planera framåt.

Pälsdjursuppfödarna motsatte sig bland annat Livsmedelsverkets antikroppstestning av pälsdjur och tvångsavlivning av tiotusentals friska djur på basis av enbart antikroppar.

I praktiken innebar åtgärderna att djuren på var tionde farm skulle avlivas. Enligt Fifur var åtgärderna orimliga och överdimensionerade.

Men Jord- och skogsbruksministeriet är alltså av annan åsikt.

Enligt ministeriet bygger åtgärderna på de befogenheter som Livsmedelsverket har enligt lagen om djursjukdomar. Besluten har fattats på ett sätt som anse nödvändigt för att skydda människors hälsa, heter det i svaret från ministeriet till Fifur.

Ministeriet uttrycker förståelse för att det är ett hårt slag för den individuella uppfödaren att pälsdjur avlivas, men att branschens framtid bäst tryggas om man avlägsnar den risk mot människors hälsa som är förknippad med verksamheten.