Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elever i grundskolan får inte i sig skolmat så att näringsrekommendationerna uppfylls

Elever äter i en skolmatsal.
Bildtext Ytterst få elever vill eller kan äta en komplett måltid i skolan.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

De flesta skolelever äter någonting under skollunchen men ytterst få tar för sig av allt som det bjuds på vid måltiden, visar en skolmatsutredning av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Nästan 80 procent av eleverna i årskurs sex är med om att äta skollunch varje vardag. Bland två år äldre elever, alltså åttondeklassare, har det dagliga lunchdeltagandet minskat till 65 procent av eleverna.

Däremot äter de flesta eleverna inte i enlighet med skolmatsrekommendationer, visar en uppföljningsstudie vid folkhälsomyndigheten THL.

När sjätteklassarna går till skolans matsal för att äta lunch tar bara fyra procent av flickorna och sju procent av pojkarna för sig av alla måltidens beståndsdelar.

Motsvarande siffror bland elever i årskurs åtta är tre respektive elva procent.

Färre än förr dricker mjölk eller surmjölk

En lunch ska enligt skolmatsrekommendationerna bestå av huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd samt fett för brödet. Måltiden ska täcka en tredjedel av elevens dagliga energibehov.

Enligt THL uppfylls näringsrekommendationerna bara om eleven äter av alla måltidens beståndsdelar. Forskarna bakom studien uppmanar skolorna att tala mer om vikten av helheten med eleverna.

Det vanligaste är att elever lämnar bort måltidsdrycken (mjölk/surmjölk), salladen eller brödet. Elever har druckit mindre mjölk under de fem senaste åren, utom vad gäller pojkar på årskurs åtta.

28 procent av flickorna och 35 procent av pojkarna på sexan drack i fjol mjölk eller surmjölk vid varje skollunch. På åttan var siffrorna 18 respektive 44 procent.

Enligt THL får bara en tredjedel av eleverna i sig tillräckligt med grönsaker på daglig basis. Skolorna uppmuntras att dela upp salladen i sina beståndsdelar så att exempelvis den rivna moroten, salladsbladen, gurkskivorna och tomatklyftorna serveras var för sig i olika skålar för att locka till att äta mer sallad.

Mellanmål ersätter skollunch, men fler väljer frukt eller grönsak

Den vanligaste orsaken till att elever skippar skollunchen är att de inte gillar maten.

Hur ofta en elev äter skollunch korrelerar också med hur ofta eleven äter andra måltider – de som ofta står över skolans lunch äter också mer sällan annan lagad mat.

De populäraste mellanmålsslagen bland sjätte- och åttondeklassare är snackstänger, smörgås, frukt och grönsaker. Bland äldre elever hör också sötsaker som choklad till populäraste mellanmål. Eleverna tog oftast mellanmålet med sig hemifrån.

Omkring 60 procent av sjätteklassarna och 49 procent av åttondeklassarna rapporterade att skolan inte erbjöd vare sig kostnadsfritt eller avgiftsbelagt mellanmål.

I de fall där skolan erbjöd mellanmål valde elever 2022 nästan dubbelt så ofta ett grönsaks-, frukt- eller bärmellanmål än 2017.

Omkring 1 500 elever på 19 orter besvarade enkäten, som är en uppföljning från 2017 gällande EU:s skolfruktsstöd.

Vilken var din favoritlunch i skolan? Kommentera och berätta.

Diskussion om artikeln