Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad utreder samarbete med Karleby vatten - i framtiden kan Jakobstadsborna få tillgång till grundvatten levererat från grannstaden

Röd tegelbyggnad.
Bildtext I framtiden är det kanske inte Åminne vattenverk som levererar vattnet till Jakobstad. Istället kan Jakobstadsborna få dricka Karlebyvatten.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Karleby vatten erbjuder Jakobstad samarbete kring hushållsvattnet. Karleby skulle leverera allt hushållsvatten. Det betyder bättre krisberedskap, stordriftsfördelar och en övergång till grundvatten vilket kräver mindre egna investeringar.

Direktionen för Jakobstads vatten har tagit beslut om att utreda ett samarbete med Karleby vatten. Karleby Vatten erbjuder Jakobstad, och ett antal övriga kommuner, att vara med i ett större samarbete.

Samarbetet skulle innebära att Karleby Vatten producerar det dricksvatten som de övriga kommunerna sedan köper och distribuerar vidare genom sina egna vattenbolag till kunderna.

– Det börjar vara dags att göra något åt dricksvattnet i Jakobstad. Vi gör så gott vi kan med de pengar vi har och under senaste år har vi satsat mest på avloppssidan. Nu överväger vi olika lösningar för dricksvattnet, säger Andreas Svarvar som är vd på Jakobstads vatten.

Esse å.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Flera lösningar är aktuella

Frågan är om man ska sanera nuvarande vattenverk, bygga ett nytt eget ytvattenverk eller ett eget grundvattenverk. I området som sträcker sig från havet, vidare till Sandåsen och in i Pedersöre finns det grundvatten som kunde användas.

- Vi har funderat på att bygga ett gemensamt grundvattenverk med grannkommunerna. Det skulle ta vatten från Jakobstad och Pedersöre. Då borde vi provpumpa och undersökningarna kostar en hel del, säger Svarvar.

Frågan är om grundvattnet skulle räcka till för både Pedersöre och Jakobstad och Pedersöre tar sitt vatten från Kovjoki. I dagsläget har de inte behov att något nytt vattenverk. Men Svarvar säger att det vore bra med extra kapacitet i fall att det uppstår störningar i vattentillförseln.

– Då har vi möjlighet att hjälpa varandra så som nu i höst när vi hade bekymmer med dricksvattnet. Vi fick vatten från Pedersöre och när vattenkvaliteten var dålig i Esse levererade Pedersöre vatten dit, säger Svarvar.

Det finns skalfördelar att vinna på samarbete

Samtidigt har Karleby sträckt ut handen och Svarvar säger att samarbetet är gott mellan vattenverken.

– Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt, så vi försöker ta lärdom av varandra. Vi är inte konkurrenter, utan samarbetsparter och Karleby har kommit längre med sitt grundvattenprojekt, säger Svarvar.

Andreas Svarvar säger att det finns skalfördelar, stordriftsfördelar att vinna på ett större samarbete mellan kommunerna. Priset per kubikmeter vatten blir billigare ju flera kubikmeter man producerar säger Svarvar.

- Det råkar finnas så mycket grundvatten i Karlebys område att de kan bygga ett större vattenverk. Anläggningskostnaderna blir större för ett stort vattenverk, men det blir billigare än att bygga två separata vattenverk, säger Svarvar.

Grundvatten är förmånligare att rena

Fördelarna för Jakobstads är flera, det vatten Karleby erbjuder är grundvatten till skillnad från ytvattnet från Esse å och det skulle minska det egna investeringsbehovet. Andreas Svarvar säger att det går att fortsätta använda sig av vatten från Esse å, men frågan är om det är optimalt.

– Allt går ju. Det finns bra teknik för vattenrening, men det är en kostnadsfråga. Hur mycket är Jakobstadsborna villiga att betala för sitt hushållsvatten och det finns minimi krav för hurdant ett dricksvatten ska vara, och de måste vi klara, säger Svarvar.

Generellt kan man säga att det är billigare att använda sig av grundvatten i Finland. Men Andreas Svarvar säger att frågan också är var grundvattentäkterna finns. Ligger täkterna långt borta blir tranporten dyr.

– Om man då har ytvatten av bra och jämn kvalitet kan det bli förmånligare. Det goda med ytvatten är att det byts ut snabbt ifall att något händer. I ett grundvattenområde är konsekvenserna mera långvariga, säger Svarvar.

Folk får vatten ur tankbil
Bildtext Det är bra med goda grannar. När järnhalten var för hög i Jakobstadsvattnet hjälpte Pedersöre till med att leverera tjänligt dricksvatten.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Rör är förvånansvärt dyra

Frågan är alltså hur dyrt det blir att bygga vattenledningar från Karleby till Jakobstad. Men Svarvar säger att de kostnaderna liksom försvinner i det stora projektet och de slås ut på lång tid.

– Rör är dyrare än man kunde tänka sig. Men våra preliminära beräkningar visar att det skulle vara en attraktiv lösning i alla fall. Och är vi med så får Karleby också nytta av stordriftsfördelar och projektet blir billigare för dem, säger Svarvar.

Vem som ska betala vad är ännu inte avgjort, den frågan löser man i ett senare skede om samarbetet blir av. Ifall Karleby bygger och står för alla anläggningskostnader blir vattenpriset högre för Jakobstad, än om man deltar i byggkostnaderna.

I projektet ingår också flera vattentäkter och vattenverk, vilket innebära en större säkerhet vid störningssituationer.

Nu startar utredningarna

Första steget mot ett samarbete är en planering och direktionen för Jakobstads vatten har nu sagt ja till att teckna ett intentionsavtal. Kostnaderna för planeringen delas mellan deltagande kommuner ifall projektet förverkligas.

- Nu måste vi först se över om ekonomin i projektet är så bärkraftig som vi tänkt oss och om vi får flöde i rören. Det finns mycket vi måste se på innan vi tar ett beslut och det är den utredningen vi nu tagit beslut om, säger Andreas Svarvar.

Det finns möjlighet att ansöka om stödpengar från NTM-centralen och den summan kunde täcka upp till 75 procent av kostnaderna. Intentionsavtalet innehåller en klausul om att avtalet sägs upp ifall understöd för projektet inte beviljas.

Diskussion om artikeln