Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Att söka asyl får inte bli en omkörningsfil om man vill jobba i Tyskland” – den tyska regeringen vill få asylsökande snabbare i arbete

En mottagningscentral för asylsökande i Berlin
Bildtext En mottagningscentral för asylsökande i Berlin
Bild: snapshot-photography/F Boillot/Shutterstock/All Over Press

Till Tyskland kommer också i år en stor mängd asylsökande. Samtidigt som regeringen i snabbare takt vill utvisa personer som nekats asyl, vill man också snabbare få asylsökande i arbete. Det här är något som man också ur ekonomisk synvinkel förespråkar.

– Det som är vettigt är att försöka integrera de asylsökande som med en hög sannolikhet verkligen kommer att få stanna i Tyskland. I deras fall borde man slopa en del av de administrativa hinder som till en början sätter stopp för arbetande, säger professor Panu Poutvaara.

Poutvaara leder migrationsforskningen vid det ekonomiska institutet Ifo i München.

En asylsökande kan i nuläget få börja jobba tre månader efter att en asylansökan har gjorts. Med alla undantag som gäller är det ändå i regel så att asylsökande inte får jobba under de nio första månaderna, men regeringen planerar nu att förkorta tiden till sex månader.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men om man från första början bedömer att en person sannolikt kommer att beviljas asyl, så kunde rätten att börja jobba gälla omedelbart, säger Poutvaara.

Inom branscher där man lider av en stor brist på arbetskraft välkomnar man att reglerna ser ut att luckras upp.

Bland andra chefen för det tyska hantverksförbundet Jörg Dittrich har efterlyst mer flexibla lösningar. I en intervju säger han att företagen själva bäst kan bestämma om de kan anställa någon som inte har gått på språk- eller integrationskurser.

Måste göras en klar åtskillnad

Mellan januari och oktober i år kom närmare 300 000 asylsökande till Tyskland och regeringens plan om en snabbare väg in i arbetslivet har därför kritiserats för att locka ännu fler asylsökande till landet.

Poutvaara betonar därför att dörren till arbetslivet måste förbli stängd för personer med små chanser att få stanna.

– Att söka asyl får inte bli en omkörningsfil om man vill till Tyskland för att jobba. Då är det mycket bättre att regeringen främjar direkt arbetsmigration.

I synnerhet från krisdemokraternas sida har det varnats för att asylprocessen kan komma att bli den lättaste vägen in på den tyska arbetsmarknaden. Samtidigt har det ändå också cirkulerat förslag om att någon form av ideellt arbete kunde bli en plikt för asylsökande.

Panu Poutvaara.
Bildtext Panu Poutvaara leder migrationsforskningen vid Ifo-institutet i München.
Bild: © ifo Institut 2019 - Romy Vinogradova

Poutvaara föreslog för några år sedan att vägen till Europa kunde öppnas genom tillfälliga arbetstillstånd som köps i hemländerna. Loven skulle bygga på att man inte har någon rätt till socialbidrag och att man förbinder sig att åka hem igen.

Poutvaara ser det här fortfarande som ett bra alternativ och beklagar att planen inte har väckt större intresse på europeisk nivå.

– Det skulle göra det möjligt att bekämpa människosmugglingen och samtidigt ge de människor som vill jobba i Europa en laglig väg in på arbetsmarknaden.