Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Avfallslagen är inte otydlig” – endast i Vasaregionen som NTM-centralen har behövt ingripa med vite

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.
Bildtext Så vitt expert och ledande jurist Marko Nurmikolu på Kommunförbundet vet har frågan om avfallstransporterna inte gått så långt som till vite någon annanstans än i Vasaregionen. Arkivbild.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Inga andra kommunala beslut orsakar så många besvär som de som fattas av avfallsnämnder. Men att avfallslagen skulle vara otydlig är inte problemet, anser Marko Nurmikolu på Kommunförbundet.

Enligt avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 är det primära att kommunerna ska ordna avfallstransporterna. Fastighetsägarna kan få upphandla transporterna själva om de krav som ställs i lagen uppfylls, men alla krav ska vara uppfyllda för hela området som det gäller.

– Detta ger ibland upphov till tolkningssvårigheter. Det har förekommit fler klagomål på beslut som har fattats av avfallshanteringsmyndigheter än vad som normalt är fallet med beslut som fattas av kommunala myndigheter, säger ledande jurist Marko Nurmikolu på Kommunförbundet

Ett av Marko Nurmikolus fyra ansvarsområden är avfallslagstiftning. Avfallslagen har orsakat en hel del besvär till förvaltningsdomstolar runtom i landet.

– Förvaltningsdomstolarna har i sina beslut ofta krävt ytterligare förklaringar och argument för att lagligen kunna övergå till den transport som fastigheten tillhandahåller. I sådana fall är det svårt att direkt säga om myndigheterna har agerat i strid med domstolens beslut, även om de har fattat ett nytt beslut med samma innehåll och med nya förklaringar, säger Nurmikolu.

– Klart är att transportsystembeslut har upphävts i stor omfattning av förvaltningsdomstolar och av vissa myndigheter vid flera tillfällen.

Detta ger ibland upphov till tolkningssvårigheter

Marko Nurmikolu

Är avfallslagen otydlig?

– Avfallslagen är inte otydlig i detta avseende, dess reglering när det gäller transporter är mycket tydlig. Om villkoren i avfallslagen inte uppfylls kan det transportsystem som fastighetsägaren ordnat inte lagligen fortsätta, utan det måste övergå till kommunalt ordnad transport, säger Nurmikolu.

Ovanligt att NTM-centralen måste utöva förvaltningstvång

Vasaregionens avfallsnämnd har trots uppmaningar och hot om vite från den övervakande myndigheten NTM-centralen inte ändrat sitt beslut om att låta fastighetsägarna fortsätta upphandla transport av brännbart avfall och slam.

En majoritet av nämndens elva ledamöter anser att de uppfyller kraven som står i lagen för att få fortsätta med dagens system. Såväl NTM-centralen som Vasa förvaltningsdomstol har konstaterat att de besluten är lagstridiga.

Nu får avfallsnämnden ett vite på 40 000 euro samt ett löpande vite på 50 000 euro som ökar med 15 000 euro var tredje månad tills nämnden har ändrat besluten som gäller transporterna.

Jag har inte hört om något motsvarande fall någon annanstans

Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu säger att det är mycket ovanligt att NTM-centralen som övervakar att avfallslagen följs utövar förvaltningstvång, i det här fallet genom vite.

– Jag har inte hört om något motsvarande fall någon annanstans. Jag vet att NTM-centraler precis som kommunernas miljövårdsmyndigheter i egenskap av att de övervakar att avfallslagen följs, har tagit ställning till besluten om transportsystem.

På andra orter har det kunnat gå så att kommunstyrelsen använt sin övertagningsrätt och på så sätt ingripit i ärendet. Just den biten fungerar dock inte i Vasaregionens avfallsnämnd. Enligt avtalet för nämnden har Vasa som är värdkommun inte övertagningsrätt, inte heller har någon annan kommun det.

Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs hör till Vasaregionens avfallsnämnd. Om man skulle övergå till kommunalt ordnade avfallstransporter är det i det här fallet det kommunala avfallshanteringsbolaget Stormossen som tar hand om det.