Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu ökar coronafallen bland spädbarn på barnsjukhuset – överläkare är inte orolig

Spädbarn
Bild: Unsplash / Janko Ferlic Koper

När antalet fall av covid-19 ökat i samhället har man också sett en ökning bland spädbarn på Nya barnsjukhuset. Men läget är under kontroll enligt överläkare.

För tillfället behandlas fler fall än vanligt av covid-19 hos barn under 3 månaders ålder på Nya barnsjukhuset i Helsingfors. När antalet fall har ökat i samhället har man också sett en proportionell ökning hos spädbarn, säger överläkare Mikael Kuitunen.

Men eftersom det rör sig om en handfull fall ser han ingen orsak till större oro.

– Vi har god kapacitet och har inte behövt vidta några speciella åtgärder för att handskas med mängden coronafall.

Kuitiunen säger att coronafall bland spädbarn behandlas på liknande sätt som andra luftvägsinfektioner, som RSV eller influensa.

”Var försiktig under vintern”

Man bör alltid uppsöka läkarvård om ett spädbarn har mer än 38 graders feber.

– Spädbarn har så pass små luftvägar att det är bra att de kan observeras på sjukhus för att försäkra att allt går bra, säger Kuitunen.

Han uppmanar ändå alla föräldrar till spädbarn att vidta extra försiktighet under vintermånaderna.

– Om man har ett spädbarn ska man tänka efter extra innan man rör sig på platser med mycket människor där det kan finnas risk för smitta, så att man inte drar med sig någon infektion i onödan. Det här är något vi rekommenderar varje vinter, säger Kuitunen.