Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Här sker det flest olyckor i Helsingfors – två korsningar och fyra övergångsställen sticker ut

Bilar möts på en regning väg.
Bildtext Två korsningar sticker ut beträffande trafikolyckor i Helsingfors.
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Färre dör och skadas i trafiken i Helsingfors för varje år, men beträffande dödsfallen når inte staden sina målsättningar.

Två platser sticker ut i statistiken över de mest olycksbenägna korsningarna i Helsingfors, det visar en rapport som Helsingfors tagit fram.

Under åren 2017 till 2021 inträffade flest trafikolyckor i korsningen av Stockholmsgatan och Topeliusgatan i Mejlans, det vill säga intill spårvagnshållplatsen Tölö tull. I topp finns också korsningen av Österleden och Ring I i Östra centrum.

Flest olyckor där fotgängare varit inblandade inträffade på övergångsställen på Åbohusvägen i Östra Centrum, på Brunnsgatan framför järnvägsstationen, på Stockholmsgatan i Mejlans och på Tavastvägen i Berghäll. På alla dessa platser förekom fem eller fyra trafikolyckor under tio års tid.

Enligt rapporten är korsningen av Sörnäsgatan och Brädgårdsgatan den mest osäkra platsen för cyklisterna. Där har tolv trafikolyckor ägt rum under tio års tid. Rapporten medger ändå att mörkertalet är stort vad gäller trafikolyckor där cyklister är inblandade.

Färre dör i trafiken

Antalet trafikolyckor med dödlig utgång har minskat något under de senaste åren. År 2020 omkom åtta personer i trafiken i Helsingfors, 2021 omkom sex personer och i fjol omkom fem personer.

Det når ändå inte upp till Helsingfors målsättningar för trafiksäkerheten i staden. Enligt dem ska färre än tre personer dö i trafiken varje år.

Över en längre tidsperiod har antalet dödsfall i trafiken minskat markant, i synnerhet vad det gäller omkomna fotgängare.

Under 1980-talet omkom i snitt 17 fotgängare per år i trafikolyckor i Helsingfors. Under de fem senaste åren har motsvarande siffra varit två omkomna fotgängare per år.

Antalet trafikolyckor minskar också

Under åren 2020 till 2022 inträffade i genomsnitt 271 trafikolyckor med personskada per år i Helsingfors. Men antalet har sjunkit för varje år de senaste åren. 2020 inträffade 295 olyckor, 2021 hade de sjunkit till 277 och 2022 inträffade 242 trafikolyckor med personskada i Helsingfors.

Helsingfors rapport över trafikolyckor bygger på statistik från polisen och från Huvudstadsregionens Stadstrafik. Statistiken är heltäckande för antalet dödsfall i trafiken. Men beträffande övriga trafikolyckor med personskador är mörkertalet så stort att statistiken uppskattningsvis omfattar 30 procent av alla olyckor.

Diskussion om artikeln