Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP:s Lindtman: EU kunde betala 100 000 euro till fredsfond för varje person som korsar gränsen till Finland

Antti Lindtman.
Bildtext Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att SDP stöder regeringens agerande i gränsfrågan.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Rysslands avsikt är att destabilisera Finland och ta bort uppmärksamheten från Ukraina, säger SDP:s ordförande Antti Lindtman, som gästade Yleprogrammet Morgonettan på lördagen.

Enligt Lindtman kommer Finlands eller EU:s stöd till Ukraina inte att minska, men Finland måste genom konkreta åtgärder visa Ryssland att man inte påverkas av händelserna vid gränsen.

– EU skulle kunna bidra med 100 000 euro till en fredsfond för varje person som korsar gränsen, föreslår Lindtman.

EU:s fredsfond är en unionsfond som inrättats för att hjälpa EU att hantera kriser i sitt grannskap. Fonden har nu använts för att stödja Ukraina.

Regeringen har redan fattat många beslut om östgränsen. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, stöder regeringens agerande.

– Saken framskrider gradvis, som sig bör, och om stängningen av andra gränsstationer inte räcker för att stoppa en hybridoperation som utnyttjar människor, måste regeringen bedöma möjligheterna att stänga Raja-Jooseppi, säger Lindtman.

Det har inte hörts något större motstånd från resten av oppositionen. SDP har övervägt i vilken situation gränsen skulle kunna stängas helt.

– I en situation där andra medel inte räcker till för att stoppa Rysslands hänsynslösa hybridoperation och där grundlagsutskottets och riksdagens villkor i gränsbevakningslagen uppfylls, säger Lindtman.

Han är fortfarande inne på samma linje.

– I mycket exceptionella situationer kan östgränsen stängas helt. Om Finlands säkerhet kräver det och de villkor som lagen förutsätter uppfylls.

Rättsstatsprincipen och den inre säkerheten står på spel

Biträdande justitiekanslern stoppade regeringens förslag om att stänga östgränsen helt och hållet, eftersom det inte i tillräcklig utsträckning tryggade de asylmöjligheter som Finland är skyldigt att ha enligt internationella avtal.

Tillräckliga möjligheter att söka asyl är en svår fråga att lösa.

– I undantagssituationer kan man trygga en tillräcklig möjlighet att söka asyl i enlighet med riksdagens enhälliga beslut genom att tillfälligt koncentrera asylen till ett eller flera gränsövergångsställen, säger Lindtman.

Enligt statsrådets promemoria anser polisen att det är sannolikt att det bland de asylsökande som kommer till Finland finns personer som kan äventyra den inre säkerheten.

Det kan alltså finnas en konflikt mellan rättsstatsprincipen och omsorgen om den inre säkerheten.

Enligt Antti Lindtman är det fråga om en asymmetrisk situation mellan Finland och Ryssland.

Han säger att Ryssland är en auktoritär stat som agerar utan hänsyn till internationella förpliktelser och människoöden och som strävar efter att försvaga Finlands säkerhet och ifrågasätta Finlands ställning som en västlig rättsstat.

– Finland har förbundit sig till internationella avtal och rättsstatsprincipen, och därför är det vår plikt att sörja för medborgarnas säkerhet i alla situationer och att göra det med respekt för rättsstatsprincipen. Här måste vi hitta en balans, säger Lindtman.

– Att farliga personer enligt Skyddspolisens bedömning kan komma in i landet är ytterligare ett skäl att vidta nödvändiga åtgärder.