Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bullerärende blev politisk förvaltningsdans som slutade i kontrovers i Pargas: ”Jag minns inte att det här hänt någonsin tidigare”

Ett rött trähus som fungerar som restaurang.
Bildtext Restaurang Bystrands musikkvällar bjöd upp till en politisk dans då granne klagade över för ljudlig musik.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Lokalpolitiker är förvånade över att ett myndighetsbeslut om bullernivåer plötsligt blir ett ärende för stadsstyrelsen. Staden anser det handlar om en principiell fråga.

Den 8 november diskuterade bygg- och miljönämnden restaurang Bystrands musikkvällar - ärendet dök upp i byggnämnden efter att en granne klagat över högt buller från restaurangen.

Musikkvällarna har varit populära tillställningar sommartid och lockat kunder till Kirjais i Nagu där restaurangen är belägen. På mötet diskuterade nämnden vad som bör och kan göras och tog del av de bullermätningar som gjorts vid restaurangen.

en kvinna i ljust hår och ljusa kläder och mörka glasögon står mitt i ett kontorsrum
Bildtext Anne Eriksson, SFP, förstår inte varför stadsstyrelsen plötsligt intresserade sig för nämndens beslut.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

– Miljövårdssekreteraren var föredragande och vi fick veta att hon hade varit i kontakt med restaurangens ägare om de åtgärder som ska tas då grannarna störs av musiken på restaurangen, säger nämndmedlem Anne Eriksson, SFP. Vi ansåg det som en bra överenskommelse att restaurangen får ha musik vissa kvällar och att det ska vara tyst andra kvällar.

Stadsstyrelsen ville ta över ärendet

Men på stadsstyrelsens föredragningslista för måndagens möte kan man läsa att stadsstyrelseordförande Gilla Granberg, SFP, anser att bygg- och miljönämndens beslut från den 8.11.2023 ska behandlas i stadsstyrelsen i enlighet med paragraf 42 i förvaltningsstadgan.

Det här överraskar Eriksson stort då Yle Åboland kontaktar henne på fredagen och hon förstår inte varför.

– Vi ska inte bygga, stänga eller spränga något utan det handlar om ifall man får ha musik eller inte under sommarkvällar, säger Eriksson. Jag kan inte annat än småle och anser det minst sagt märkligt, säger Eriksson.

En man med glasögon i en hall.
Bildtext Kurt Ekström, SFP, misstänker att någon har blivit irriterad över myndighetsbeslutet och kontaktat stadens beslutsfattare.
Bild: Carmela Johansson / Yle

En annan som är överraskad över stadsstyrelsens intresse för beslutet är bygg- och miljönämndens ordförande Kurt Ekström, SFP. Då Yle Åboland kontaktar honom sent på fredag kväll har han hunnit fundera igenom saken.

– Det här är lite häpnadsväckande för möjligheten finns inte ens enligt lagen. Det är nog någon som har tolkat förvaltningsstadgan fel nu, säger Ekström. Jag har varit ordförande för nämnden i sju år och har inget minne av att styrelsen tidigare skulle ha tagit över ett enda ärende.

Varför tror du nu att styrelsen var intresserad av nämndens beslut?

– Det är förstås känsliga saker det här med restaurangerna överlag, och det klagas ofta på musiktillställningar nattetid, säger Ekström. Men kopplingen jag ser först är att Pargas förra fullmäktigeordförande är delägare i det dödsbo som äger fastigheten där restaurangen verkar.

Hur menar du nu alltså?

– Hon sitter inte i stadsstyrelsen i och med att hon inte längre är ordförande i fullmäktige, säger Ekström. Men jävsproblematik kan uppstå i och med att stadens nuvarande stadsstyrelseordförande har ett anställningsförhållande hos henne som minister.

Fastighetsägaren besviken och tänker överklaga beslutet

Minister Sandra Bergqvist, SFP, som Ekström hänvisar till i sin kritik är delägare till restaurang Bystrand via det dödsbo som äger fastigheten. Restaurangägaren betalar hyra till fastighetsägaren.

Bergqvist säger till Yle Åboland att hon är oroad för hur Pargas stad behandlar sina företagare och är rädd för att det här blir ett prejudikat som berör långt fler än restaurang Bystrand i framtiden.

En kvinna med ljust hår i hästsvans och svart skjorta tittar rakt in i kameran. i bakgrundens syns havet och öar suddigt.
Bildtext Sandra Bergqvist, SFP, anser inte att musikkvällarna har förorsakat för mycket oljud och ville därför att stadsstyrelsen skulle diskutera ärendet. Nu ska hon överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen.
Bild: Samuli Holopainen / Yle

– Jag har kontaktat flera politiker och tjänstemän eftersom jag ville få klarhet i frågan om det går att stadsstyrelsen övertar det här ärendet, säger Bergqvist. Jag anser att det här har stor principiell betydelse för hur Pargas stad väljer att bemöta turismföretagare i staden.

Då du tog kontakt med politiker och tjänstemän i Pargas, tänkte du att det kan tolkas som ett sätt att påverka då stadsstyrelsens ordförande är den som måste lyfta ärendet?

– Jag har förstått att det inte går att ta upp ärendet i stadsstyrelsen och för att inga missförstånd skulle uppstå kontaktade jag flera politiker och tjänstemän i samma mejltråd, säger Bergqvist. Vi som fastighetsägare kommer nu att gå vidare till förvaltningsdomstolen och överklaga stadens beslut och har därför kontaktat juridisk hjälp.

Stadsstyrelsen backar

Ännu på fredagskvällen kan man läsa i föredragningen att Pargas stad ska behandla ärendet på sitt möte på måndagen. Men då Yle Åboland ringer upp en fåordig stadsstyrelseordförande dementerar hon uppgifterna.

– Jag vill inte kommentera ärendet för det handlar om ett ärende som stadsstyrelsen trots allt inte kan behandla, säger Gilla Granberg. Jag har inget mer att kommentera.

En ljushårig kvinna med glasögon.
Bildtext Gilla Granberg, SFP, säger nu att stadsstyrelsen inte kan ta över ärendet men att bygg- och miljönämndens beslut kan få följder också för andra företagare.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Till Åbo Underrättelser som också rapporterat om samma förvaltningsdans säger Granberg dessutom per e-post att staden nu via andra kanaler får ta sig en funderare på hur man behandlar sina turismföretag.

– Ärendet är viktigt, för det är en näringslivsfråga. Att principiellt börja begränsa företagares rätt att idka sin verksamhet generellt utifrån endast en grannes klagomål är inte okej. I förlängningen blir det då jobbigt för alla företagare, svarar Granberg.

I praktiken kan det betyda att också andra restauranger kan tvingas begränsa sina evenemang utgående från enskilda klagomål.

Oljud från restaurang blev tvistefråga i Pargas

6:03

Diskussion om artikeln