Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mellersta Österbottens välfärdsområde siktar på plusresultat nästa år

Ett överskott på knappt två miljoner euro; det visar den budget för 2024 som välfärdsområdesstyrelsen i Mellersta Österbotten skickar vidare till fullmäktige.

Välfärdsområdet belastas ändå av det negativa resultatet för år 2023. Underskottet i år beräknas bli mellan 8 och 10 miljoner euro.

Mellersta Österbottens välfärdsområde står inför flera stora investeringar, inte minst den nya social- och hälsocentralen i Karleby där byggstarten är planerad till 2024. Projektet beräknas kosta omkring 60 miljoner euro.

Nästa år investerar välfärdsområdet 30 miljoner och under åren 2025–2028 totalt 82 miljoner euro.

Relaterat

Varha förenar sina digitala tjänster med en ny mobilapplikation – i fortsättningen kan invånarna sköta sina vanligaste social- och hälsovårdsärenden direkt från mobilen

En digital applikation ska tas i bruk för kunderna i Egentliga Finlands välfärdsområde. Applikationen kommer delvis att vara tillgänglig redan i slutet av året.

– Vi vill underlätta vardagen för våra kunder. Cirka 90 % av kunderna mellan 16 och 89 år har en smartphone. Vi vill svara på detta servicebehov och göra det smidigare för dem att sköta sina ärenden, säger Tarmo Martikainen, direktör för välfärdsområdet Varha, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av tjänsten kan kunden till exempel kontakta Varha, besöka en videomottagning, boka tid, se över sina egna uppgifter eller fylla i blanketter för förhandsuppgifter.

Applikationsleverantören konkurrensutsattes och Terveystalo valdes till applikationsleverantör.

Kvinna i sjukhuskorridor.

Styrelseledamot om att Soites direktör säger upp sig: ”Hoppades att det skulle ordna sig”

Styrelsen trodde att det fortfarande fanns förtroende.

På måndag behandlar välfärdsområdets styrelse Vörå kommuns brev om Oravais allmänmedicinska avdelning

Vid sitt styrelsemöte på måndagsmorgonen kommer Österbottens välfärdsområdes styrelse bland annat att ta upp det brev angående Oravais allmänmedicinska avdelning som Vörå kommunstyrelse sänt in.

Kommunstyrelsen vill ha svar på frågor om den oklara beslutsgången när det gäller nedmonteringen av Oravais allmänmedicinska avdelning. Vörå kommun har även lämnat in en anmälan till justitieombudsmannen i samma fråga.

I sitt brev hänvisar Vörå kommunstyrelse bland annat till det samarbetsavtal som kommunerna och välfärdsområdet undertecknat. Enligt samarbetsavtalet ska partnerskapet bygga på starkt förtroende och engagemang för att arbeta tillsammans, och kommunstyrelsen anser inte att beslutet om den allmänmedicinska avdelningen följer dessa principer.

Antalet norovirusfall ökar i Österbotten

Antalet norovirusfall har ökat inom Österbottens välfärdsområde. Viruset smittar lätt från person till person, via förorenat vatten eller livsmedel och via ytor.

Välfärdsområdet vill påminna att de som smittats bör hålla sig hemma och undvika kontakt med utomstående åtminstone två dagar efter symptomfrihet.