Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Någon av dessa blir ny svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

Valet av svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt står mellan Krista Rimpilä och Ulrika Willför-Nyman.

Rimpilä är utvecklingschef för HJK:s finskspråkiga eftermiddagsverksamhet i Helsingfors medan Willför-Nyman senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Kyrkslätt slopade vid årsskiftet indelningen i en svensk- och finskspråkig enhet inom bildningen men beslutet återtogs i september. Den svenska enheten ska ledas av en utbildningschef.

Valet görs av svenska nämnden för fostran och utbildning den 18 december.

Relaterat

Kyrkslätt valde ny svenskspråkig utbildningschef

Som väntat valdes Ulrika Willför-Nyman till utbildningschef för den svenska enheten i Kyrkslätt. Valet gjordes av svenska nämnden för fostran och utbildning på måndagskvällen.

Willför-Nyman har tidigare varit rektor i Esbo, både för Mattlidens skola och för Vindängens skola.

Svenska Yle berättade förra veckan att det fanns två sökande till tjänsten men att bara den ena av dem kallades till intervju.

Kommunen beslöt att slopa indelningen i en finskspråkig och en svenskspråkig enhet inom bildningsförvaltningen från och med 2023, men beslutet ändrades efter kritik.

Willför-Nyman ska nu leda den svenskspråkiga enheten.

Rättelse 19.12: Tidigare stod det att det ska ha funnits två behöriga sökande till tjänsten, men enligt kommunen var den andra sökande inte behörig. Hon hade alltså inte en lämplig högre högskoleexamen.

En person intervjuas för tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

En av de två personer som sökt tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt går vidare för intervjuer. Det är Ulrika Willför-Nyman som senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Arbetsgruppen som jobbar med rekryteringen har gått genom de båda ansökningar och baserat på behörighet och erfarenhet går en av kandidaterna vidare för intervjuer, enligt Kyrkslätts bildningstjänster.

Även om bara ena kandidaten intervjuas kan i teorin båda väljas då svenska nämnden för fostran och utbildning tar beslutet den 18 december.

Få sökande till svensk utbildningschef i Kyrkslätt – intervjuomgång inhiberades

Tidsfristen inom vilken intresserade skulle lämna in en ansökan om att bli ny utbildningschef inom Kyrkslätts svenskspråkiga utbildningstjänster gick ut på onsdagen (8.11).

Under den tiden fick kommunen in två ansökningar. Rekryteringen gjordes som anonym, vilket leder till att förvaltningschef Tiina Koivisto inte vet vem som har sökt tjänsten då Svenska Yle frågar henne på fredag (10.11).

Enligt Koivisto väljer kommunen, på grund av att ansökningarna var så få, att inhibera en gruppintervju som ursprungligen var tänkt att äga rum på fredagen.

Kyrkslätt kommun ska granska situationen närmare nästa vecka.

Katri Vepsä ny utbildningschef i Kyrkslätt

Svenska nämnden för fostran och utbildning valde Katri Vepsä som ny ansvarig tjänsteman för den svenskspråkiga utbildningen. Det är frågan om en helt ny tjänst.

Vepsä valdes bland åtta behöriga sökande, varav fyra intervjuades.

Hon har fungerat som kommunens t.f. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning efter att Mikael Flemmich bytte jobb i maj 2021.

Sjudneå kommunhus en vinterdag.

Sjundeå valde Eero Kling till ny bildningsdirektör

Kling jobbar nu som rektor i Mainingin koulu i Esbo.